Osmanlı dönemi Mağribi hattıyla MATBU minyatür Kur'an-ı Kerîm, metal muhafazasında 2 cm