Ankara Memur Kooperatifi binası, Osmanlıca "DİKKAT OTOMOBİL VE KAMYONLAR EN AZ SÜRATLE GEÇMEĞE MECBURDUR" yazılı tabela görülmekte