Erken dönem Ankara genel görünüm, Osmanlıca "Ankara Askerî Merkez Hastahanesi" yazılı ve işâretli

Açılış Fiyatı: 75 TL