Altıncı Daireyi Belediye Mal Memurluğuna yazılmış 1314 tarihli Osmanlıca doküman, 23x40 cm

Açılış Fiyatı: 20 TL