Beyoğlu Kazası Tapu ve Kadastro Memurluğuna gönderilmiş 1928 tarihli Osmanlıca doküman ve postadan geçmiş zarf, 18x12 cm

Açılış Fiyatı: 20 TL