Yusuf Akçura - Muasır Avrupa'da Siyasi ve İçtimai Fikirler ve Fikrî Cereyanlar,

1329, Matbaa-i Âmire, 94 sayfa