Fransız İhtilalinin Siyasi ve İctimai Fikirleri - Çeviren M. Nermi,

1927, Ankara Hakimiyet-i Milliye Matbaası, 208 sayfa