Tosun Paşazade Mehmed Sedad - Yıldız Esrârı,

1326, 16 sayfa

II.Meşrutiyet’in ilanı sonrasında II.Abdülhamid aleyhine yazılan ilk hatıratlardan biri olan bu kitapta yazarın Yıldız Sarayı hatıraları anlatılmaktadır