Osmanlıca Yahudi tüccar Nesim Ebuisak Ticârethânesi işyeri faturası, 1928 târihli

"Sırma, tel, tırtır, kılabdan, harc, saçak..."

Açılış Fiyatı: 750 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Komisyon: 20%
Currency Converter: