Osmanlıca ve Fransızca İstanbul'da N. Seferoğlu Bafra Sigara Kağıdı Fabrikası işyeri faturası,

Şarkî Karaağaç'da Şâkir Efendi-zâde Reşad Bey ve şürekâsına yazılmış, 1330 târihli

Açılış Fiyatı: 1.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Komisyon: 20%
Currency Converter: