İstanbul'dan Mimarbaşı imzasıyla Şarkî Karaağaç'ta Reşad Efendi ve Şürekâsı'na gönderilmiş postadan geçmiş kartpostal, Ağustos 1331 târihli

Açılış Fiyatı: 500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Komisyon: 20% K.D.V.: 132,00 TL Toplam Maliyet: 792,00 TL
Currency Converter: