Osmanlıca ve Fransızca Aydın'da "Bosnalı Hacı Hasan Ağa Mahdumları" antetli ticârî yazışma,

Şarkî Karaağaç'da Şâkir Efendi-zâde Reşad Bey ve şürekâsına yazılmış, 1329 târihli

Açılış Fiyatı: 500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Komisyon: 20%
Currency Converter: