Osmanlı devlet amalı ve Ay-Yıldızlı cildinde Osmanlıca "el-Asarü'l Mecidiye fi Menâkibü'l Hâlidiyye",

İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1314 tarihli