1889 Constantinople [İstanbul] baskı Ermenice Mesârif-i Amerikan Bible Şirketi tarafından neşr edilen İncil-i Şerif,

Kondüsyonu genel itibariyle iyi olup, muhtelif sayfalarında yıpranmalar mevcuttur.

1169 sayfa, 28x22 cm