Osmanlı dönemi İstanbul'da İngiliz Hastanesi, "L'hôpital Anglais", editör: Max Fruchtermann, Constantinople

Açılış Fiyatı: 150 TL