Osmanlı dönemi İstanbul'da Bulgar hastanesi, "Hôpital et Seminaire Bulgare", editör: Max Fruchtermann, Constantinople

Açılış Fiyatı: 100 TL