İngilizce İstanbul turist rehberi, Ali Saim Ülgen ve Münim Eser, Kutumanis Galatasaray, harita 66x50 cm

Açılış Fiyatı: 75 TL