Kuleli Askeri Lisesi bando takımı, 1932 tarihli

Açılış Fiyatı: 50 TL