Büyük Tarih-i Umumi Kurun-ı Vusta
[Genel Tarih Orta Çağ]
Ahmed Refik [Altınay], İlk Cild, 1328 tarihli
481 sayfa, sırtı haliyle, 24x16 cm