Birinci Cihan Harbi Osmanlıca mürur tezkeresi [geçiş izin belgesi], Heybeliada'dan İbrahim Efendi'ye ait, Sultan Abdülhamid tuğralı, 1317 tarihli, damgalı ve pullu, haliyle, 40x28 cm

Açılış Fiyatı: 125 TL