1877-1878 Osmanlı Rus Harbi sonrası imzalanan antlaşmanın beşinci maddesi gereği savaş esnasındaki zararların takibi için hazırlanan Fransızca 206 sayfa protokol metni, Matbaa-i Amire, Constantinople, 1910 tarihli

Açılış Fiyatı: 250 TL