Osmanlı İmparatorluğu ile Belçika Devleti arasında imzalanan Gümrük ve Liman Antlaşmasının Fransızca 14 sayfa protokol metni, Osmanlıları temsilen Mehmed Cemil Bey katılmıştır, 1861 tarihli

Bu antlaşmayla birlikte gümrük ve limanların kullanımı, gümrük vergilerinin düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Açılış Fiyatı: 250 TL