Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Macaristan arasında imzalanan Fransızca antlaşma protokol metni, Osmanlıları temsilen Hüseyin Hilmi Paşa, Ahmed Reşid Paşa ve Mehmed Tahir katılmıştır

Protokol metni, Osmanlı tebaası ile Avusturya Macaristan tebaasının yerleşim vesâir diğer haklarıyla alakalıdır. Cidde topraklarında bulunan limanın kullanımı da antlaşma protokol metninde yer almaktadır.

Açılış Fiyatı: 250 TL