Birinci Cihan Harbi Esnasında Osmanlı İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu arasında imzalanan suçluların iadesi antlaşmasının Fransızca metni, 11 Ocak 1917 tarihli, Alman Kolonilerindeki konsolosluklarla alakalı, Osmanlıları temsilen İbrahim Hakkı Paşa ve Ahmed Reşid Bey katılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile Osmanlılar arasındaki suçlu iadesine yöneliktir.

Açılış Fiyatı: 250 TL