Birinci Cihan Harbi esnasında Osmanlı İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu arasında imzalanan Fransızca konsolosluk antlaşması, 11 Ocak 1917 tarihli, Alman Kolonilerindeki konsolosluklarla alakalı, Osmanlıları temsilen İbrahim Hakkı Paşa ve Ahmed Reşid Bey katılmıştır


Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'daki müslüman tebaa ile Osmanlı'daki Alman nüfusun haklarının belirlenmesine ve konsolosluk esaslarının düzenlenmesine yönelik bir antlaşmadır.

Açılış Fiyatı: 250 TL