1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'nden Sonra 1878'da toplanan Avrupa Komisyonunun Fransızca 24 sayfa protokol metni, 4 Kasım 1878 tarihli, Osmanlı, Almanya, Rusya, İngiltere, İtalya Avusturya Macaristan arasında, Osmanlılar adına Asım Efendi ve Abro Efendi katılmıştır

Protokol metni, Osmanlıları da kapsayan mali hususlar üzerinedir. Osmanlı Bankasının bu süreçte nasıl bir rol alacağına dair bilgiler mevcuttur.

Açılış Fiyatı: 250 TL