1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'nden Sonra 1879'da toplanan Avrupa Komisyonu Fransızca protokol metni, 6/18 Ocak 1879 tarihli, Osmanlı, Almanya, Rusya, İngiltere, İtalya Avusturya Macaristan arasında, Osmanlılar adına Asım Efendi ve Abro Efendi katılmıştır

Protokol metni, Osmanlıların Doğu Rumeli topraklarıyla alakalıdır.
Sofya ve Edirne sınırıyla alakalı görüşmeler yer almaktadır.

Açılış Fiyatı: 250 TL