5 Mart 1328 tarihinde inşaa olunan Fethiye Medresenin resmi küşadı

Osmanlıca Fransızca 2 dilde Mühendis Mimar Profesör A.Kemaleddin damgalı

25x18 cm

Açılış Fiyatı: 225 TL