Osmanlıca Galatasaray Maliye Şubesi Mekufat Tehakkuk Memurluğu antetli ve damgalı, Beyoğlu tapu memurluğuna gönderilmiş zarf, 17x10 cm

Açılış Fiyatı: 20 TL