Osmanlı dönemi Trabzon Değirmendere Köprüsü, editör O. Nouri

Souvenir de Trebizonde, Vue de pont de Deirmen-dere

Açılış Fiyatı: 75 TL