Osmanlı dönemi Trabzon Soğuksu'dan bir görünüm, editör O. Nouri

Souvenir de Trebizonde, Une vue de Soouk-Sou

Açılış Fiyatı: 75 TL