• Vazgeç
    Filtrele
Filtrele

AGAH MÜZAYEDE

24 Eylül 2023 saat 21.00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır.  Komisyon Oranı: %20 Ödeme süresi müzayede bitiminden sonra 1 haftadır.

  • Kategori: Fotoğraf
Lot: 36 » Fotoğraf

Galata ve Üsküdar Mevlevihanesi neyzenbaşısı Emin Dede

Ömer Vasfî Efendi῾nin kardeşi olan Mehmed Emin Dede Efendi, 5 Cemaziyelevvel 1300/14 Mart 1883 tarihinde Tophane῾de Defterdar Mahallesi῾nde dünyaya geldi. Sülüs ve nesih yazıyı çukurcumalı Kadri Efendi῾den öğrendi. Düzenli bir yazı eğitimi almadı, ancak kabiliyetiyle güzel eserler verdi. Ağabeyi Ömer Vasfî Efendi, hattat Sami Efendi῾ye derse gittikçe, o da yanında gitti. Sami Efendi῾den çokça istifade etti.çok iyi bir hattat, ayrıca çok iyi bir neyzendi. Galata Mevlevihanesi῾nin Neyzenbaşısı oldu. Kendisine ‴Emin Dede‴ denmesi bu yüzdendir. Emin Efendi 1914῾de Genel Kurmay dairesi hattatlığına tayın edildi. çok güzel istifler yaptı, levhalar yazdı. 1945 yılında vefat etti.

Detaylar
Lot: 49 » Fotoğraf

Mason şâir feylesof Rızâ Tevfik Bölükbaşı, Resne Fotoğrafhânesi

Hece vezninde yazdığı şiirlerle tanınan Rıza Tevfik Bölükbaşı, felsefeye merakı nedeniyle Feylesof Rıza olarak anılırdı. Tıp eğitimi gören Rıza Tevfik, Osmanlı döneminde milletvekilliği, Millî Eğitim Bakanlığı da yapan çok yönlü bir kişilikti. Politikadaki tutarsızlıkları ve ateşli kişilik yapısı nedeniyle olaylarla dolu bir ömür sürdü. Sevr Antlaşması’nı imzalayan Osmanlı delegesi olarak Yüzellilikler arasında yer aldığı için uzun yıllar sürgünde yaşadı; gurbet acısını, şiirlerinde dile getirmiştir. 

Detaylar
Lot: 50 » Fotoğraf

Şâir-i Azam Abdülhak Hâmid Bey ve feylesof Rızâ Tevfik Bey

Abdülhak Hamid Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ve Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllarında eserler vermiş, modern edebiyatın doğuşunda etkin bir isimdir. Köklü ve eski bir ulema ailesinin ferdi olarak 2 Ocak 1852 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hayatının her döneminde yüksek mevkilerde bulunarak, dünyanın birçok yerini görme fırsatı yakaladı ve çağının büyük ve güçlü bir sanatçısı sayılmıştır. Tanzimatı, Birinci ve İkinci Meşrutiyetleri ve Cumhuriyeti gören; bu devirlerdeki Tanzimat, Edebiyat-ı Cedide, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet devri edebiyatlarını yakından tanıyan sanatçı, Türk edebiyatında büyük şair anlamında "Şair'i Azam" sıfatı ile anılmıştır. 

Detaylar
Lot: 51 » Fotoğraf

"Kaldırımlar Şairi" NECİP FAZIL KISAKÜREK'in bir mahkeme duruşması esnâsında çekilmiş fotoğrafı

18x12 cm,

Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanınmış ve "Kaldırımlar Şairi" lakabıyla anılmıştır. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmış ve o devirde Türk basınının merkezi olan Bâb-ı Âli'nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısakürek, 1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan Büyük Doğu dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran ve Büyük Doğu Hareketi'ne önderlik eden bir şairdir. Dergi, Türkiye'de Büyük Doğu Hareketi'nin ve antikomünizmin yayılmasında öncü bir rol oynamıştır.
 

Detaylar
Lot: 54 » Fotoğraf

Türk karikatür tarihinin güçlü kalemlerinden, "Amcabey" karakterinin yaratıcısı CEMAL NADİR'in ithaflı ve imzalı fotoğrafı,

İthaf, "Bay Receb'e: Cemal Nadir 7. 11. 1940" şeklindedir. Foto Sabah

Cemal Nadir, Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Bursa'da doğdu. İlköğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra ortaokulu Bilecik'te okudu. Girdiği bir sınavdan sonra mühendislik eğitimi görmek üzere Almanya'ya gitme hakkını kazandıysa da bu hakkını kullanmadı. Aynı zamanda hattatlık yapan babasının da etkisi altında ressam olmaya karar verdi. Sanayi-i Nefise Mektebi (İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi) sınavlarını kazandığı halde, okula alınmayınca Nadir (asıl soyadı Güler) de ilk düş kırıklığını yaşamış oldu. Bir kasnakçının ve bir makine tamircisinin yanında çırak olarak çalıştı. Bir süre sonra tabela ressamlığı yapmaya başladı.Buna paralel olarak ilkokullarda resim öğretmeni olarak da çalıştı. İlk kez 1920 yılında Sedat Simavi'nin yayınladığı Diken dergisinde bir karikatürü yayınlandı. 1928 yılında günlük çizmek üzere Akşam gazetesi yöneticilerinden Necmettin Sadak'tan teklif aldı. 1943'e kadar bu gazetede çalıştı. Gündelik çizdiği gazete karikatürlerinin yanı sıra Akbaba, Köroğlu, Yedigün ve Yücel gibi haftalık ve aylık dergilerde de karikatür yayımladı. II. Dünya Savaşı sırasında Cumhuriyet gazetesinde karikatürlerini yayınlattı. 1941 yılında Vedat Günyol'la birlikte çocuklara yönelik Arkadaş isimli bir dergi yayınladı. Çeşitli dergilerde yayınlanan karikatürlerinin yanı sıra, 1942-1944 yılları arasında Amcabey adlı mizah dergisini yayınladı. 

Detaylar
Lot: 72 » Fotoğraf

SPOR TARİHİ

Fenerbahçe - İzmir Muhtelit Takımı futbol maçı hatırası, 1925 tarihli

Foto: Ahmet Hamdi, 27 Mart 1341 tarihli,

Fotoğrafın arkasında takımın dizilimi ve numara ile ilk onbirin isimleri kayıtlıdır,

Fenerbahçe futbol takımının, Karşıyaka Spor Kulübü'nün davetlisi olarak 1925 Mart ayında İzmir'e yaptığı seyahatte yapılan bu maçı Fenerbahçe 7-0 kazanmıştır

Detaylar
önceki
Sayfaya Git: / 3
sonraki