Birinci Cihan Harbi, Selanik, şehrin Yahudi mezarlığından görünümü