İstanbul Belediyesi %5 Faizli 1958 İstikrazı Tahvili

5000 Lira değerde

30x29 cm