İstanbul [Konstantinopel] Beyazıt Bâb-ı Seraskerî kapısı görselli vinyet, "Place du Seraskera el Bagaza" yazılı, 6x4 cm

İstanbul Beyazıt'ta bulunan ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin en üst rütbedeki kumandanı olan seraskerin resmî makamı ve buranın âbidevî ana giriş kapısıdır.

Starting Bid: 100 TL