Lot: 1

Current Price: 250 TL Starting Bid: 250 TL Estimated: TL Losing Winning

Saksofoncu -Millî Roman-, Burhan Ârif, Kapak: Cemal Nâdir İstanbul, Akşam Matbaası, 189 s.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • Saksofoncu -Millî Roman-, Burhan Ârif, Kapak: Cemal Nâdir

İstanbul, Akşam Matbaası, 189 s.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Saksofoncu -Millî Roman-, Burhan Ârif, Kapak: Cemal Nâdir İstanbul, Akşam Matbaası, 189 s.

  TLSold
 • XVIII. Asır Lâle, Ekrem Hakkı Ayverdi

İstanbul, 1950, 7 s.+Resimler

  Lot No: 2

  Lot: 2

  XVIII. Asır Lâle, Ekrem Hakkı Ayverdi İstanbul, 1950, 7 s.+Resimler

  TLSold
 • Eyüplü Hattatlar 1650-1950, Nurullah Tilgen

İstanbul, Aydınlık Basımevi, 1950, 24 s.+Görseller

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Eyüplü Hattatlar 1650-1950, Nurullah Tilgen İstanbul, Aydınlık Basımevi, 1950, 24 s.+Görseller

  TLSold
 • Ahmet Hamdi Tanpınar ve Heykeltraş Zühtü Müritoğlu'nun çevirisiyle: YUNAN HEYKELİ, Henri Lechat

Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı'ndan, İstanbul, 1945, 110 s.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Ahmet Hamdi Tanpınar ve Heykeltraş Zühtü Müritoğlu'nun çevirisiyle: YUNAN HEYKELİ, Henri Lechat Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı'ndan, İstanbul, 1945, 110 s.

  TLSold
 • Yunan Medeniyeti Niçin Ebedidir?, Prof. Gilbert Muray

Çeviri: Osman Derinsu, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı'ndan, No:11, İstanbul, 1940, 32 s.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Yunan Medeniyeti Niçin Ebedidir?, Prof. Gilbert Muray Çeviri: Osman Derinsu, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı'ndan, No:11, İstanbul, 1940, 32 s.

  TLSold
 • Müellifi H. Rahmi Saruhan'dan ithaflı ve imzalı "ÂBİDELERİMİZ" 

Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi Neşriyatı'ndan, 1954, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 404 s.

İthaf, "Aziz ve kıymetli hemşehrim Süleyman Sabit İshakoğlu'na naçiz bir hediyemizdir." şeklindedir.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Müellifi H. Rahmi Saruhan'dan ithaflı ve imzalı "ÂBİDELERİMİZ" Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi Neşriyatı'ndan, 1954, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 404 s. İthaf, "Aziz ve kıymetli hemşehrim Süleyman Sabit İshakoğlu'na naçiz bir hediyemizdir." şeklindedir.

  TLSold
 • Yazarı Bilal Aziz Yanıkoğlu'ndan Osmanlıca ithaflı ve imzalı: Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzemesi

İthaf, "Pek aziz pek kadirşinas ve asil hemşehrim Hacı Yakup-zade Safvet Beyefendi'ye en derin ve samimi hürmetlerim ve minnetdar hatırasıyle" şeklindedir.

Kenan Matbaası, İstanbul, 1943, 300 s.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Yazarı Bilal Aziz Yanıkoğlu'ndan Osmanlıca ithaflı ve imzalı: Trabzon ve Havalisinde Toplanmış Folklor Malzemesi İthaf, "Pek aziz pek kadirşinas ve asil hemşehrim Hacı Yakup-zade Safvet Beyefendi'ye en derin ve samimi hürmetlerim ve minnetdar hatırasıyle" şeklindedir. Kenan Matbaası, İstanbul, 1943, 300 s.

  TLSold
 • Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme, Hâmid Zübeyr Koşay

Ankara, Maarif Matbaası, 1944, 361 s.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme, Hâmid Zübeyr Koşay Ankara, Maarif Matbaası, 1944, 361 s.

  TLSold
 • Binicilik Notları -Süvari ve Binicilik Mektebi Mütehassısı Müsyü Taton'un 1933-1934 Talim ve Ders Senesi Mektebin Kadro Zabitlerine Verdiği Konferans-

Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, 1935, 136 s.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Binicilik Notları -Süvari ve Binicilik Mektebi Mütehassısı Müsyü Taton'un 1933-1934 Talim ve Ders Senesi Mektebin Kadro Zabitlerine Verdiği Konferans- Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, 1935, 136 s.

  TLSold
 • Karaman (Lârende) Tarihi İncelemeler, Gaffar Totaysalgır

Konya Yenikitap Basımevi, 1944, 73 s.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Karaman (Lârende) Tarihi İncelemeler, Gaffar Totaysalgır Konya Yenikitap Basımevi, 1944, 73 s.

  TLSold
 • Baba Salim Hayatı ve Şiirleri, Nesip Yağmurdereli

İstikbal Basımevi, Trabzon, 1946, 202 s.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Baba Salim Hayatı ve Şiirleri, Nesip Yağmurdereli İstikbal Basımevi, Trabzon, 1946, 202 s.

  TLSold
 • Gece Uçuşu -Roman-, Antoine de Saint Exupery

Çeviri: Nüshet Haşim Sinanoğlu, Ankara, 1934, 97 s.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Gece Uçuşu -Roman-, Antoine de Saint Exupery Çeviri: Nüshet Haşim Sinanoğlu, Ankara, 1934, 97 s.

  TLSold
 • Yazarı Fikret Artı'tan ithaflı ve imzalı: Türk Havacılık Hikâyeleri

İthaf, "Sayın Gülergün Gürsu'ya" şeklindedir.

Baha Matbaası, İstanbul, 1966, 94 s.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Yazarı Fikret Artı'tan ithaflı ve imzalı: Türk Havacılık Hikâyeleri İthaf, "Sayın Gülergün Gürsu'ya" şeklindedir. Baha Matbaası, İstanbul, 1966, 94 s.

  TLSold
 • Yazarı Fikret Arıt'tan ithaflı ve imzalı: Havalarda İlk Türk Kadınları

İthaf, "Sayın Gülergün Gürsu'ya sevgilerimle" şeklindedir.

Baha Matbaası, İstanbul, 1967, 76 s.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Yazarı Fikret Arıt'tan ithaflı ve imzalı: Havalarda İlk Türk Kadınları İthaf, "Sayın Gülergün Gürsu'ya sevgilerimle" şeklindedir. Baha Matbaası, İstanbul, 1967, 76 s.

  TLSold
 • Yazarı Fikret Arıt'tan ithaflı ve imzalı: Adlarını Göklere Yazdırdılar

İthaf, "Sayın Gülergün Gürsu'ya sevgilerimle" şeklindedir.

Baha Matbaası, İstanbul, 1964, 74 s.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Yazarı Fikret Arıt'tan ithaflı ve imzalı: Adlarını Göklere Yazdırdılar İthaf, "Sayın Gülergün Gürsu'ya sevgilerimle" şeklindedir. Baha Matbaası, İstanbul, 1964, 74 s.

  TLSold
 • Türk Temaşası Meddah-Karagöz-Ortaoyunu, Selim Nüzhet Gerçek

Naşiri: Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1942, 159 s.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Türk Temaşası Meddah-Karagöz-Ortaoyunu, Selim Nüzhet Gerçek Naşiri: Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1942, 159 s.

  TLSold
 • İstanbul'da Semai Kahvehaneleri ve Meydan Şairleri, Osman Cemal Kaygılı

İstanbul, Burhaneddin Basımevi, 1937, 29 s.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  İstanbul'da Semai Kahvehaneleri ve Meydan Şairleri, Osman Cemal Kaygılı İstanbul, Burhaneddin Basımevi, 1937, 29 s.

  TLSold
 • Ortazaman Tarihi İçin Kısa Bir Bibliyografya, Akdes Nimet [Kurat]

İstanbul, Burhaneddin Matbaacı, 1934, 69 s.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Ortazaman Tarihi İçin Kısa Bir Bibliyografya, Akdes Nimet [Kurat] İstanbul, Burhaneddin Matbaacı, 1934, 69 s.

  TLSold
 • Anadolu Halk Resimleri, Malik Aksel

Baha Matbaası, İstanbul, 1960, 190 s.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Anadolu Halk Resimleri, Malik Aksel Baha Matbaası, İstanbul, 1960, 190 s.

  TLSold
 • Gülünç Adamlar Karikatür Albümü, Çizen: Cemal Nadir

İstanbul, Akşam Matbaası, 1936

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Gülünç Adamlar Karikatür Albümü, Çizen: Cemal Nadir İstanbul, Akşam Matbaası, 1936

  TLSold
 • Devha-tül Küttab, Suyolcuzade Mehmed Necib

Tertip ve tashih eden: Kilisli Muallim Rifat, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı'ndan, İstanbul, 1942, 160 s.

Devhetü'l Küttab, Nefeszâde İbrâhim’in hattatların hayatına dair Gülzâr-ı Savâb adlı eserine Suyolcuzâde Mehmed Necîb (ö. 1171/1757) tarafından yazılan zeyildir.

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Devha-tül Küttab, Suyolcuzade Mehmed Necib Tertip ve tashih eden: Kilisli Muallim Rifat, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı'ndan, İstanbul, 1942, 160 s. Devhetü'l Küttab, Nefeszâde İbrâhim’in hattatların hayatına dair Gülzâr-ı Savâb adlı eserine Suyolcuzâde Mehmed Necîb (ö. 1171/1757) tarafından yazılan zeyildir.

  TLSold
 • Gülzarı Savab, Nefeszade İbrahim

Tashih ve tertib eden: Kilisli Muallim Rifat, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı'ndan, İstanbul, 1939, 119 s.

Gülzar-ı Savab, Nefeszâde İbrâhim’in (ö. 1060/1650) hat sanatı ve malzemelerine dair eseri.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Gülzarı Savab, Nefeszade İbrahim Tashih ve tertib eden: Kilisli Muallim Rifat, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı'ndan, İstanbul, 1939, 119 s. Gülzar-ı Savab, Nefeszâde İbrâhim’in (ö. 1060/1650) hat sanatı ve malzemelerine dair eseri.

  TLSold
 • Mahya Hakkında Araştırmalar, Dr. Süheyl Ünver

İstanbul, Burhaneddin Matbaası, 1940

İstanbul Eminönü Halkevi Dil Tarih ve Edebiyat Şubesi Neşriyatı, 21 s.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Mahya Hakkında Araştırmalar, Dr. Süheyl Ünver İstanbul, Burhaneddin Matbaası, 1940 İstanbul Eminönü Halkevi Dil Tarih ve Edebiyat Şubesi Neşriyatı, 21 s.

  TLSold
 • Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul, Agah Sırrı Levent

Baha Matbaası, İstanbul, 1958, 142 s.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul, Agah Sırrı Levent Baha Matbaası, İstanbul, 1958, 142 s.

  TLSold
 • Ressam Ali Rıza Bey'e Göre Yarım Asır Önce Kahvehanelerimiz ve Eşyası, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver 

Ankara Sanat Yayınları, 1967, 47 s.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Ressam Ali Rıza Bey'e Göre Yarım Asır Önce Kahvehanelerimiz ve Eşyası, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Ankara Sanat Yayınları, 1967, 47 s.

  TLSold
 • İstanbul'da Sahâbe Kabirleri, Prof. Dr. A. Süheyl Ünver

İstanbul Fethi Derneği, İstanbul, 1953, 48 s.+Görseller

  Lot No: 26

  Lot: 26

  İstanbul'da Sahâbe Kabirleri, Prof. Dr. A. Süheyl Ünver İstanbul Fethi Derneği, İstanbul, 1953, 48 s.+Görseller

  TLSold
 • Antik Devirlerden Zamanımıza Kadar İlahiyat-Edebiyat-Tıp ve Sanat Tarihlerinde Serviler [İki Cild], Cevdet Çulpan

İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1961, 46+158 s.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Antik Devirlerden Zamanımıza Kadar İlahiyat-Edebiyat-Tıp ve Sanat Tarihlerinde Serviler [İki Cild], Cevdet Çulpan İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1961, 46+158 s.

  TLSold
 • Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı, Hamit Zübeyr Koşay-Akile Ülkücan

Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 1961, 149 s.+Levhalar

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Anadolu Yemekleri ve Türk Mutfağı, Hamit Zübeyr Koşay-Akile Ülkücan Ankara, Milli Eğitim Basımevi, 1961, 149 s.+Levhalar

  TLSold
 • Yazarı Kerim Yund'dan ithaflı ve imzalı "İstiklal Marşı Bilgisi"

Türkiye Harsî ve İçtimaî Araştırmalar Derneği, Sayı 31, Hüsnütabiat Matbaası, 1961, 48 s.
İthaf, "Sayın Müfit Yalçın, Kitaptan bunlar kaldı kusura bakmayınız selam ve sevgiler" şeklindedir.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Yazarı Kerim Yund'dan ithaflı ve imzalı "İstiklal Marşı Bilgisi" Türkiye Harsî ve İçtimaî Araştırmalar Derneği, Sayı 31, Hüsnütabiat Matbaası, 1961, 48 s. İthaf, "Sayın Müfit Yalçın, Kitaptan bunlar kaldı kusura bakmayınız selam ve sevgiler" şeklindedir.

  TLSold
 • Osmanlıca "Rubaiyyat-ı Hayyam ve Manzum Tercümeleri", Hüseyin Rifat

İstanbul, 1926, 159 s.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Osmanlıca "Rubaiyyat-ı Hayyam ve Manzum Tercümeleri", Hüseyin Rifat İstanbul, 1926, 159 s.

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Peyami Safa'dan "Hakiki Millet Kıraati" [NADİR]

  Lot No: 31

  Lot: 31

  EĞİTİM TARİHİ-Peyami Safa'dan "Hakiki Millet Kıraati" [NADİR]

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Alphabet Français [Fransızca Alfabesi], Constantinople, 1907, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 96 s.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  EĞİTİM TARİHİ-Alphabet Français [Fransızca Alfabesi], Constantinople, 1907, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 96 s.

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Mustafa Kemal Atatürk görselli karton döner çift taraflı alfabe

  Lot No: 33

  Lot: 33

  EĞİTİM TARİHİ-Mustafa Kemal Atatürk görselli karton döner çift taraflı alfabe

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Osmanlı dönemi Fransız Notre Dame de Sion Lisesi

  Lot No: 34

  Lot: 34

  EĞİTİM TARİHİ-Osmanlı dönemi Fransız Notre Dame de Sion Lisesi

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Cumhuriyet erken dönem kız talebeler Biçki-Dikiş dersinde, 

2 adet fotoğraf, her biri 19x13 cm

  Lot No: 35

  Lot: 35

  EĞİTİM TARİHİ-Cumhuriyet erken dönem kız talebeler Biçki-Dikiş dersinde, 2 adet fotoğraf, her biri 19x13 cm

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Formalarında Osmanlıca "32", "60", "59" sporcu kız talebeler, 19x13 cm

  Lot No: 36

  Lot: 36

  EĞİTİM TARİHİ-Formalarında Osmanlıca "32", "60", "59" sporcu kız talebeler, 19x13 cm

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Bursa Nalbandoğlu İlk Okulu, 1934 23 Nisan Bayramı 3 adet fotoğraf

  Lot No: 37

  Lot: 37

  EĞİTİM TARİHİ-Bursa Nalbandoğlu İlk Okulu, 1934 23 Nisan Bayramı 3 adet fotoğraf

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel İmam Hatip Lisesi'ni ziyarette, 25x20 cm

  Lot No: 38

  Lot: 38

  EĞİTİM TARİHİ-Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel İmam Hatip Lisesi'ni ziyarette, 25x20 cm

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-İzmir Vâlisi Kâzım Dirik, Yerli Malı Koruma Cemiyeti'nin üyeleri ile birlikte

  Lot No: 39

  Lot: 39

  EĞİTİM TARİHİ-İzmir Vâlisi Kâzım Dirik, Yerli Malı Koruma Cemiyeti'nin üyeleri ile birlikte

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Yıldız Saray'ında Polis Mektebi, tabelalı, 1935

  Lot No: 40

  Lot: 40

  EĞİTİM TARİHİ-Yıldız Saray'ında Polis Mektebi, tabelalı, 1935

  TLSold
 • Türkçe "GÖLPAZARI BEDİ KÖY BEKÇİSİ" yazılı kemer tokası, Bilecik

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Türkçe "GÖLPAZARI BEDİ KÖY BEKÇİSİ" yazılı kemer tokası, Bilecik

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Osmanlıca "MEKTEB-İ SANAYİ" yazılı kemer tokası

Mekteb-i Sanayi-i Nefise, güzel sanatlar alanında eğitim vermek üzere II. Abdülhamit döneminde İstanbul'da 1882'de kurulmuş bir yüksekokuldur. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk güzel sanatlar okuludur.

  Lot No: 42

  Lot: 42

  EĞİTİM TARİHİ-Osmanlıca "MEKTEB-İ SANAYİ" yazılı kemer tokası Mekteb-i Sanayi-i Nefise, güzel sanatlar alanında eğitim vermek üzere II. Abdülhamit döneminde İstanbul'da 1882'de kurulmuş bir yüksekokuldur. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk güzel sanatlar okuludur.

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Erken dönem madalyalı izci, 2 adet fotoğraf

  Lot No: 43

  Lot: 43

  EĞİTİM TARİHİ-Erken dönem madalyalı izci, 2 adet fotoğraf

  TLSold
 • 1927'de Galata'da milletvekili seçimlerinde oy sandıklarını taşıyan kız talebeler ve izciler

  Lot No: 44

  Lot: 44

  1927'de Galata'da milletvekili seçimlerinde oy sandıklarını taşıyan kız talebeler ve izciler

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Erken dönem bayram kutlamaları, Atatürk fotoğraflı ve pankartlı

  Lot No: 45

  Lot: 45

  EĞİTİM TARİHİ-Erken dönem bayram kutlamaları, Atatürk fotoğraflı ve pankartlı

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Osmanlıca "Darüşşafaka İki Kişilik Davetiye", 10x9 cm

Bu davetiye 23 Mart akşamı verilecek âile müsameresi için düzenlenmiş olup, müsamerede cumhuriyet ve mektep marşları, sinema, Tahirbuselik makamında öğrenci konseri ve şederaban makamında musiki dinletisi verilmiştir.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  EĞİTİM TARİHİ-Osmanlıca "Darüşşafaka İki Kişilik Davetiye", 10x9 cm Bu davetiye 23 Mart akşamı verilecek âile müsameresi için düzenlenmiş olup, müsamerede cumhuriyet ve mektep marşları, sinema, Tahirbuselik makamında öğrenci konseri ve şederaban makamında musiki dinletisi verilmiştir.

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Kadıköy Gazi Mektebi şahadetname,

"... YAPILAN İMTİHANLAR NETİCESİNDE YENİ HARFLERLE TÜRKÇE OKUMA VE YAZMAYI EYİCE ÖĞRENDİĞİ...",

26x19 cm

  Lot No: 47

  Lot: 47

  EĞİTİM TARİHİ-Kadıköy Gazi Mektebi şahadetname, "... YAPILAN İMTİHANLAR NETİCESİNDE YENİ HARFLERLE TÜRKÇE OKUMA VE YAZMAYI EYİCE ÖĞRENDİĞİ...", 26x19 cm

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-İzmir Gündoğdu Fransız Kız Mektebi iki dilde yazılı diploma, 1936 tarihli

  Lot No: 48

  Lot: 48

  EĞİTİM TARİHİ-İzmir Gündoğdu Fransız Kız Mektebi iki dilde yazılı diploma, 1936 tarihli

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Osmanlıca Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti İstanbu Üsküdar İlk Mekrep Diploması, 1928 tarihli, 46x36 cm

  Lot No: 49

  Lot: 49

  EĞİTİM TARİHİ-Osmanlıca Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti İstanbu Üsküdar İlk Mekrep Diploması, 1928 tarihli, 46x36 cm

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Osmanlıca "İpek Böceği Beslemek ve İpek Böceği Tohumu İstihsal Etmek Usul ve Kavaidi", Kevork Torkumyan

Dersaadet, Düyun-ı Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Mahsusa İdaresi Matbaası, 1922, 249 s.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  EĞİTİM TARİHİ-Osmanlıca "İpek Böceği Beslemek ve İpek Böceği Tohumu İstihsal Etmek Usul ve Kavaidi", Kevork Torkumyan Dersaadet, Düyun-ı Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Mahsusa İdaresi Matbaası, 1922, 249 s.

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Kiaatdjı-Bachi-Brousse [Kağıtçıbaşı-Bursa] yazılı Osmanlı tuğralı cildinde el çizimli "İpek Böceği Beslemek ve İpek Böceği Tohumu İstihsal Etmek Usul ve Kavaidi" başlıklı yazma ders defteri, 21x27 cm

Gayet düzenli ve güzel bir el yazısıyla yazılmış ders notlarının sonunda Osmanlıca "Antakiyeli Mehmed Sabit Kayseri" yazılı. 1323 tarihli

  Lot No: 51

  Lot: 51

  EĞİTİM TARİHİ-Kiaatdjı-Bachi-Brousse [Kağıtçıbaşı-Bursa] yazılı Osmanlı tuğralı cildinde el çizimli "İpek Böceği Beslemek ve İpek Böceği Tohumu İstihsal Etmek Usul ve Kavaidi" başlıklı yazma ders defteri, 21x27 cm Gayet düzenli ve güzel bir el yazısıyla yazılmış ders notlarının sonunda Osmanlıca "Antakiyeli Mehmed Sabit Kayseri" yazılı. 1323 tarihli

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Osmanlıca el çizimli "İpek Böceği Hakkında Malumat-ı İbtidaiyye" başlıklı el yazma defter, 109 s., 1322 tarihli, 22x29 cm

  Lot No: 52

  Lot: 52

  EĞİTİM TARİHİ-Osmanlıca el çizimli "İpek Böceği Hakkında Malumat-ı İbtidaiyye" başlıklı el yazma defter, 109 s., 1322 tarihli, 22x29 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Rumca ipek tohumu ticarethanesi etiket, 14x11 cm

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Osmanlı dönemi Rumca ipek tohumu ticarethanesi etiket, 14x11 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Rumca ipek tohumu ticarethanesi etiket, 15x12 cm

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Osmanlı dönemi Rumca ipek tohumu ticarethanesi etiket, 15x12 cm

  TLSold
 • Osmanlıca, Ermenice, Bulgarca ve Gürcüce olmak üzeren 4 dilde İstanbul'da imal olunan Bağdad cinsi ipek tohumu ticarethanesi etiket, 16x11 cm

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Osmanlıca, Ermenice, Bulgarca ve Gürcüce olmak üzeren 4 dilde İstanbul'da imal olunan Bağdad cinsi ipek tohumu ticarethanesi etiket, 16x11 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Rumca Yahudi firma etiket, 41x6 cm

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Osmanlı dönemi Rumca Yahudi firma etiket, 41x6 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Rumca Selanik'de Çerez ve Kurabiye Fabrikası etiket, 20x10 cm

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Osmanlı dönemi Rumca Selanik'de Çerez ve Kurabiye Fabrikası etiket, 20x10 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Rumca Selanik'de seçilmiş Suriye Lezzetleri mağazası etiket, 20x11 cm

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Osmanlı dönemi Rumca Selanik'de seçilmiş Suriye Lezzetleri mağazası etiket, 20x11 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Rumca Selanik'de Şekerleme Fabrikası etiketi, 20x11 cm

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Osmanlı dönemi Rumca Selanik'de Şekerleme Fabrikası etiketi, 20x11 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Large Cigarette Manufactory Turkish Cigarettes sigara etiketi, 22x17 cm

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Osmanlı dönemi Large Cigarette Manufactory Turkish Cigarettes sigara etiketi, 22x17 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Best Samos Cigarettes [Turkish Tobacco] sigara etiketi, 19x15 cm

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Osmanlı dönemi Best Samos Cigarettes [Turkish Tobacco] sigara etiketi, 19x15 cm

  TLSold
 • "CONSTANTINOPLE TURMAC" damgalı el boyama hilal motifli porselen Osmanlı dönemi küllük

  Lot No: 62

  Lot: 62

  "CONSTANTINOPLE TURMAC" damgalı el boyama hilal motifli porselen Osmanlı dönemi küllük

  TLSold
 • Türkiye Tütün İnhisarı Sipahi Ocağı teneke sigara kutusu

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Türkiye Tütün İnhisarı Sipahi Ocağı teneke sigara kutusu

  TLSold
 • Ermeni firma "G.YAVROUIAN & H.ISACOULIAN" yazılı Osmanlı dönemi teneke büyük boy çay kutusu,

En 14 cm, yükseklik 9 cm

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Ermeni firma "G.YAVROUIAN & H.ISACOULIAN" yazılı Osmanlı dönemi teneke büyük boy çay kutusu, En 14 cm, yükseklik 9 cm

  TLSold
 • "GOLDEN SPECIAL" karton çikolata kutusu

  Lot No: 65

  Lot: 65

  "GOLDEN SPECIAL" karton çikolata kutusu

  TLSold
 • "GOLDEN SPECIAL" karton çikolata kutusu

  Lot No: 66

  Lot: 66

  "GOLDEN SPECIAL" karton çikolata kutusu

  TLSold
 • "GOLDEN ÇİKOLATA-KAKAO-ŞEKERLEME-ÇİKLET" yazılı çakı

  Lot No: 67

  Lot: 67

  "GOLDEN ÇİKOLATA-KAKAO-ŞEKERLEME-ÇİKLET" yazılı çakı

  TLSold
 • Osmanlı dönemi "BOMONTİ" yazılı 5 adet porselen bira şişesi kapakları

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Osmanlı dönemi "BOMONTİ" yazılı 5 adet porselen bira şişesi kapakları

  TLSold
 • 1929 Bomonti Bira Bahçesi'nden bir hatıra, imzalı

  Lot No: 69

  Lot: 69

  1929 Bomonti Bira Bahçesi'nden bir hatıra, imzalı

  TLSold
 • Erken dönem tarife tabelalı lokanta,

"TARİFE - BİRA - RAKI - VERMUT - ŞARAP - GAZOZ - SALAM - DOLMA - GRAVİYER - SARDALYA"

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Erken dönem tarife tabelalı lokanta, "TARİFE - BİRA - RAKI - VERMUT - ŞARAP - GAZOZ - SALAM - DOLMA - GRAVİYER - SARDALYA"

  TLSold
 • Erken dönem bakkal önünde taksi

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Erken dönem bakkal önünde taksi

  TLSold
 • Konya Lezzet Lokantası 1957 tarihli tarife, 29x15 cm

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Konya Lezzet Lokantası 1957 tarihli tarife, 29x15 cm

  TLSold
 • Rumca ve Fransızca Constantinople İçki Ticarethanesi "Ambroisie" Grammaticou Freres 1923 tarihli fatura, 28x20 cm

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Rumca ve Fransızca Constantinople İçki Ticarethanesi "Ambroisie" Grammaticou Freres 1923 tarihli fatura, 28x20 cm

  TLSold
 • Rumca ve Fransızca Constantinople Pera'da Kalaycı ve Sobacı "George Arcalides Ferblantier-Poelier 1892 tarihli fatura, 30x21 cm

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Rumca ve Fransızca Constantinople Pera'da Kalaycı ve Sobacı "George Arcalides Ferblantier-Poelier 1892 tarihli fatura, 30x21 cm

  TLSold
 • Fransızca Constantinople Pera'da üzüm tüccarı [ŞARAP] "A. Auziere Cuisine Bourgeoise" 1900 tarihli fatura, 21x14 cm

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Fransızca Constantinople Pera'da üzüm tüccarı [ŞARAP] "A. Auziere Cuisine Bourgeoise" 1900 tarihli fatura, 21x14 cm

  TLSold
 • Fransızca Constantinople Pera'da üzüm tüccarı [ŞARAP]" Aux Vignes du Medoc J. Bertola" 1870 tarihli döküman,

Döküman J.Bertola tarafından imzalıdır.

 21x15 cm

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Fransızca Constantinople Pera'da üzüm tüccarı [ŞARAP]" Aux Vignes du Medoc J. Bertola" 1870 tarihli döküman, Döküman J.Bertola tarafından imzalıdır. 21x15 cm

  TLSold
 • Osmanlıca ve Fransızca iki dilde kabartma "HİLAL-İ AHMER MADEN SUYU" yazılı şişe

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Osmanlıca ve Fransızca iki dilde kabartma "HİLAL-İ AHMER MADEN SUYU" yazılı şişe

  TLSold
 • Osmanlıca ve Rumca iki dilde kabartma yazılı "MISIRLIOĞLU GAZOZ" şişesi, 

Ağız kısmı kırılmamış, orijinal bilyesi içersinde durmaktadır

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Osmanlıca ve Rumca iki dilde kabartma yazılı "MISIRLIOĞLU GAZOZ" şişesi, Ağız kısmı kırılmamış, orijinal bilyesi içersinde durmaktadır

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İzmir'de incir işçileri

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Osmanlı dönemi İzmir'de incir işçileri

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Bursa'da sabancılar

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Osmanlı dönemi Bursa'da sabancılar

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İzmit Çuha Fabrikası, editör Mehmed Nazif

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Osmanlı dönemi İzmit Çuha Fabrikası, editör Mehmed Nazif

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Edirne, Yahudi editör A. Ilieff

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Osmanlı dönemi Edirne, Yahudi editör A. Ilieff

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Mardin

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Osmanlı dönemi Mardin

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Urfa

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Osmanlı dönemi Urfa

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Heybeliada Elen Ticaret Mektebi, postadan geçmiş

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Osmanlı dönemi Heybeliada Elen Ticaret Mektebi, postadan geçmiş

  TLSold
 • 1928 yılından Heybeliada'dan Burgazada görünümü, postadan geçmiş

  Lot No: 86

  Lot: 86

  1928 yılından Heybeliada'dan Burgazada görünümü, postadan geçmiş

  TLSold
 • Ankara Maliye Vekaleti Binası, postadan geçmiş, Ankara ve Kırşehir damgalı

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Ankara Maliye Vekaleti Binası, postadan geçmiş, Ankara ve Kırşehir damgalı

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Yalova Banyoları

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Osmanlı dönemi Yalova Banyoları

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Yalova Banyoları, Grand Hotel

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Osmanlı dönemi Yalova Banyoları, Grand Hotel

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İzmir parçalı kartpostal, Hotel Huck

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Osmanlı dönemi İzmir parçalı kartpostal, Hotel Huck

  TLSold
 • Osmanlı dönemi yerel kıyafetli Trabzonlular, editör Max Fruchtermann

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Osmanlı dönemi yerel kıyafetli Trabzonlular, editör Max Fruchtermann

  TLSold
 • Osmanlı dönemi yerel kıyafetli Trabzonlular

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Osmanlı dönemi yerel kıyafetli Trabzonlular

  TLSold
 • Osmanlıca "Trabzon" gazetesi, Numara: 1158, 1 Haziran 1311

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Osmanlıca "Trabzon" gazetesi, Numara: 1158, 1 Haziran 1311

  TLSold
 • 1923 tarihli İstanbul baskısı 9. Derece Masonluk Ritüel Kitabı: Souverain Chapitre "Les Pionniers de L'Avenir"

Constantinople, Tasso Vacalopoulo Matbaası, 1923, 19 s.,

  Lot No: 94

  Lot: 94

  1923 tarihli İstanbul baskısı 9. Derece Masonluk Ritüel Kitabı: Souverain Chapitre "Les Pionniers de L'Avenir" Constantinople, Tasso Vacalopoulo Matbaası, 1923, 19 s.,

  TLSold
 • Adalet Ağaoğlu'ndan yazar Mina Urgan'a ithaflı ve imzalı "Hayır"

İthaf, "Sevgili değerli Prof. Mina Urgan, sizlerin romanınız Aysel'inkinden çok daha anlamlı ve kapsamlı olmalıdır. Saygıyla."

İletişim Yayınları, 1991, 311 s.

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Adalet Ağaoğlu'ndan yazar Mina Urgan'a ithaflı ve imzalı "Hayır" İthaf, "Sevgili değerli Prof. Mina Urgan, sizlerin romanınız Aysel'inkinden çok daha anlamlı ve kapsamlı olmalıdır. Saygıyla." İletişim Yayınları, 1991, 311 s.

  TLSold
 • Asaf Halet Çelebi'den ithaflı ve imzalı "Molla Cami Hayatı-Şahsiyeti-Eserlerinden Parçalar"

İthaf, "Pek muhterem Suat Kutat Beyefendi'ye" şeklindedir.

Kanaat Kitabevi, 224 s.

Kapak HALİYLE

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Asaf Halet Çelebi'den ithaflı ve imzalı "Molla Cami Hayatı-Şahsiyeti-Eserlerinden Parçalar" İthaf, "Pek muhterem Suat Kutat Beyefendi'ye" şeklindedir. Kanaat Kitabevi, 224 s. Kapak HALİYLE

  TLSold
 • Yaşar Kemal'den ithaflı ve imzalı "Sarı Sıcak -Hikayeler-"

İthaf, "Aziz arkadaşım Cihat İmer'e sevgiyle" şeklindedir.

KAPAK YOKTUR

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Yaşar Kemal'den ithaflı ve imzalı "Sarı Sıcak -Hikayeler-" İthaf, "Aziz arkadaşım Cihat İmer'e sevgiyle" şeklindedir. KAPAK YOKTUR

  TLSold
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan ithaflı ve imzalı "Batı Acısı"

İthaf, "Medih Göllü'ye" şeklindedir.

186 s.

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan ithaflı ve imzalı "Batı Acısı" İthaf, "Medih Göllü'ye" şeklindedir. 186 s.

  TLSold
 • Behçet Necatigil'den ihaflı ve imzalı "Arada"

İthaf, "Medih Göllü'ye, Arada şiir iyidir" şeklindedir.

Varlık Yayınları, 61 s.

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Behçet Necatigil'den ihaflı ve imzalı "Arada" İthaf, "Medih Göllü'ye, Arada şiir iyidir" şeklindedir. Varlık Yayınları, 61 s.

  TLSold
 • Bekir Sıtkı Kunt'tan yazar Reşat Enis'e ithaflı ve imzalı "Memleket Hikâyeleri"

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Bekir Sıtkı Kunt'tan yazar Reşat Enis'e ithaflı ve imzalı "Memleket Hikâyeleri"

  TLSold
 • Özdemir Asaf'tan ithaflı ve imzalı "Dünya Kaçtı Gözüme"

İthaf, "Sayın Tülin Çürük için" şeklindedir.

Yuvarlak Masa Yayınları, İkinci Baskı, 1959, 99 s.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Özdemir Asaf'tan ithaflı ve imzalı "Dünya Kaçtı Gözüme" İthaf, "Sayın Tülin Çürük için" şeklindedir. Yuvarlak Masa Yayınları, İkinci Baskı, 1959, 99 s.

  TLSold
 • Türkiye'nin ilk gravür sanatçılarından Aliye Berger Boronai'den Fransızca ithaflı ve imzalı "The Golden Horn"

The Golden Horn, 1962'de Amerikan Koleji öğretmenleri tarafından kurulmuş topluluktur. The Golden Horn bu topluluğun bir dergisidir.
İçerisinde Godfrey Goodwin'in Aliye Berger hakkında bir yazısı mevcut. 80 s.

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Türkiye'nin ilk gravür sanatçılarından Aliye Berger Boronai'den Fransızca ithaflı ve imzalı "The Golden Horn" The Golden Horn, 1962'de Amerikan Koleji öğretmenleri tarafından kurulmuş topluluktur. The Golden Horn bu topluluğun bir dergisidir. İçerisinde Godfrey Goodwin'in Aliye Berger hakkında bir yazısı mevcut. 80 s.

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975),

Serigrafi, Edisyon: 109/500, 1994 tarihli, 24x21 cm

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975), Serigrafi, Edisyon: 109/500, 1994 tarihli, 24x21 cm

  TLSold
 • Mustafa Düzgünman'dan Lâle ebru

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Mustafa Düzgünman'dan Lâle ebru

  TLSold
 • KARADENİZ BALOSU karton afiş, 

Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan'ın himayelerinde Ananevi KARADENİZ BALOSU Hilton Salonlarında, Trabzon Liselerinden Yetişenler Cemiyeti

23 Şubat 1957 tarihli, 35x25 cm

  Lot No: 105

  Lot: 105

  KARADENİZ BALOSU karton afiş, Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan'ın himayelerinde Ananevi KARADENİZ BALOSU Hilton Salonlarında, Trabzon Liselerinden Yetişenler Cemiyeti 23 Şubat 1957 tarihli, 35x25 cm

  TLSold
 • Beyoğlu Ar Sineması 1943 tarihli açılış programı, 23x16 cm

"Sayın Misafirlerimiz! Sinemamıza hoş geldiniz derken sizi her hususta tatmin edeceğimiz umudunu besliyoruz. Güzellik ve konfor bakımından Avrupanın en şık sinemaları ile rekabet edecek, aynı zamanda sizin zevkinizi okşayabilecek bir salon hazırlamak için hiç bir fedakarlıktan çekinmediğimiz kanaatindeyiz."

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Beyoğlu Ar Sineması 1943 tarihli açılış programı, 23x16 cm "Sayın Misafirlerimiz! Sinemamıza hoş geldiniz derken sizi her hususta tatmin edeceğimiz umudunu besliyoruz. Güzellik ve konfor bakımından Avrupanın en şık sinemaları ile rekabet edecek, aynı zamanda sizin zevkinizi okşayabilecek bir salon hazırlamak için hiç bir fedakarlıktan çekinmediğimiz kanaatindeyiz."

  TLSold
 • Afyon Karahisar, Sandıklı, Bolvadin, Çay, İsaklı, Manisa, Birgi, Muğla, Milas, Peçin, Denizli, Isparta, Atabey ve Eğirdir'deki KİTABELER ve Sahip, Saruhan, Aydın, Menteşe, İnanç, Hamitoğulları Hakkında Malumat

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Afyon Karahisar, Sandıklı, Bolvadin, Çay, İsaklı, Manisa, Birgi, Muğla, Milas, Peçin, Denizli, Isparta, Atabey ve Eğirdir'deki KİTABELER ve Sahip, Saruhan, Aydın, Menteşe, İnanç, Hamitoğulları Hakkında Malumat

  TLSold
 • İLK BASKI Porteler, Nazım Hikmet

Kapak: Ali Suavi, Yeni Kitabcı, 1935, 62 s.

  Lot No: 108

  Lot: 108

  İLK BASKI Porteler, Nazım Hikmet Kapak: Ali Suavi, Yeni Kitabcı, 1935, 62 s.

  TLSold
 • İLK BASKI Nazım Hikmet Seçilmiş Şiirler

  Lot No: 109

  Lot: 109

  İLK BASKI Nazım Hikmet Seçilmiş Şiirler

  TLSold
 • İLK BASKI Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali

  Lot No: 110

  Lot: 110

  İLK BASKI Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali

  TLSold
 • HAFTA Mecmuası İLK ÜÇ CİLT [Toplam 91 Sayı]

Hafta Mecmuası, 30'lu yılların kültürel ve siyasi olaylarını renkli ve güçlü kalemlerden aksettiren dönemin önemli mecmualarından biridir. Dergi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve devrin diğer liderlerini kapağına taşımıştır. İçerisinde magazin haberleri olduğu kadar devrin siyasi gelişmelerine de yer verilmiştir. Sinema, moda ve müzik konularına dair yazılar yer almaktadır. İran Şahı'nın Türkiye ziyareti hakkındaki haberler ve görseller de öneme sahiptir.

Derginin ilk üç cildi ile birlikte dördüncü cilde ait sayılar ayrı bulunmaktadır.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  HAFTA Mecmuası İLK ÜÇ CİLT [Toplam 91 Sayı] Hafta Mecmuası, 30'lu yılların kültürel ve siyasi olaylarını renkli ve güçlü kalemlerden aksettiren dönemin önemli mecmualarından biridir. Dergi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve devrin diğer liderlerini kapağına taşımıştır. İçerisinde magazin haberleri olduğu kadar devrin siyasi gelişmelerine de yer verilmiştir. Sinema, moda ve müzik konularına dair yazılar yer almaktadır. İran Şahı'nın Türkiye ziyareti hakkındaki haberler ve görseller de öneme sahiptir. Derginin ilk üç cildi ile birlikte dördüncü cilde ait sayılar ayrı bulunmaktadır.

  TLSold
 • Türk-Yunan Savaşı ve Türk-İtalyan Savaşı "Le Petit Parisien" dergileri [2 Adet], 

SADECE KAPAKLARDIR, PASPARTUSUNDA

1897-1911 tarihli

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Türk-Yunan Savaşı ve Türk-İtalyan Savaşı "Le Petit Parisien" dergileri [2 Adet], SADECE KAPAKLARDIR, PASPARTUSUNDA 1897-1911 tarihli

  TLSold
 • Osmanlıca Sultan Reşad ve Sultan İkinci Abdülhamid kapaklı "Şehbal" Mecmuası, 15 Mayıs 1325 tarihli, 40x28 cm

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Osmanlıca Sultan Reşad ve Sultan İkinci Abdülhamid kapaklı "Şehbal" Mecmuası, 15 Mayıs 1325 tarihli, 40x28 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Sultan Reşad'ın Çanakkale Savaşı için yazdığı "Savlet etmişti Çanakkale'ye bahr ü berden" mısraıyla başlayan şiir levhası, 30x23 cm

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Osmanlıca Sultan Reşad'ın Çanakkale Savaşı için yazdığı "Savlet etmişti Çanakkale'ye bahr ü berden" mısraıyla başlayan şiir levhası, 30x23 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından neşredilen "Harb-i Umumi Çanakkale Hatırası Numara: 11", 

17x12 cm

  Lot No: 115

  Lot: 115

  ASKERİ TARİH-Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından neşredilen "Harb-i Umumi Çanakkale Hatırası Numara: 11", 17x12 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlıca ve Almanca "Muharebe-i Umumiye Resimleri Defter 15", 

Birinci Cihan Harbi sırasında çıkarılan bu albümlerin her sayfası resimli olup, 5 farklı dilde açıklamalıdır,

30x21 cm

  Lot No: 116

  Lot: 116

  ASKERİ TARİH-Osmanlıca ve Almanca "Muharebe-i Umumiye Resimleri Defter 15", Birinci Cihan Harbi sırasında çıkarılan bu albümlerin her sayfası resimli olup, 5 farklı dilde açıklamalıdır, 30x21 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlıca "Muharebe-i Umumiye Resimleri Defter 16", 

Birinci Cihan Harbi sırasında çıkarılan bu albümlerin her sayfası resimli olup, 5 farklı dilde açıklamalıdır,

30x21 cm

  Lot No: 117

  Lot: 117

  ASKERİ TARİH-Osmanlıca "Muharebe-i Umumiye Resimleri Defter 16", Birinci Cihan Harbi sırasında çıkarılan bu albümlerin her sayfası resimli olup, 5 farklı dilde açıklamalıdır, 30x21 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlıca "Muharebe-i Umumiye Resimleri Defter 17", 

Bu nüshada Galiçya Cephesi'ndeki Türk subaylar görülmektedir,

Birinci Cihan Harbi sırasında çıkarılan bu albümlerin her sayfası resimli olup, 5 farklı dilde açıklamalıdır,

30x21 cm

  Lot No: 118

  Lot: 118

  ASKERİ TARİH-Osmanlıca "Muharebe-i Umumiye Resimleri Defter 17", Bu nüshada Galiçya Cephesi'ndeki Türk subaylar görülmektedir, Birinci Cihan Harbi sırasında çıkarılan bu albümlerin her sayfası resimli olup, 5 farklı dilde açıklamalıdır, 30x21 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlıca "Muharebe-i Umumiye Resimleri Defter 19", 

Bu nüshada Enver Paşa öğle yemeği yerken görülmektedir,

Birinci Cihan Harbi sırasında çıkarılan bu albümlerin her sayfası resimli olup, 5 farklı dilde açıklamalıdır,

30x21 cm

  Lot No: 119

  Lot: 119

  ASKERİ TARİH-Osmanlıca "Muharebe-i Umumiye Resimleri Defter 19", Bu nüshada Enver Paşa öğle yemeği yerken görülmektedir, Birinci Cihan Harbi sırasında çıkarılan bu albümlerin her sayfası resimli olup, 5 farklı dilde açıklamalıdır, 30x21 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlıca "Muharebe-i Umumiye Resimleri Defter 9", 

Bu nüshada Enver Paşa top arabasını incelerken görülmektedir,

Birinci Cihan Harbi sırasında çıkarılan bu albümlerin her sayfası resimli olup, 5 farklı dilde açıklamalıdır,

30x21 cm

  Lot No: 120

  Lot: 120

  ASKERİ TARİH-Osmanlıca "Muharebe-i Umumiye Resimleri Defter 9", Bu nüshada Enver Paşa top arabasını incelerken görülmektedir, Birinci Cihan Harbi sırasında çıkarılan bu albümlerin her sayfası resimli olup, 5 farklı dilde açıklamalıdır, 30x21 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi, 1916 tarihli Çanakkale [Dardanelles] kartpostalı, 

Fransız askeri birlik "Le Capitaine Commandant" damgalı

  Lot No: 121

  Lot: 121

  ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi, 1916 tarihli Çanakkale [Dardanelles] kartpostalı, Fransız askeri birlik "Le Capitaine Commandant" damgalı

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Çanakkale'de İtalyan donanmasının ablukası "Demir zırhlı Morosini", 18x14 cm

  Lot No: 122

  Lot: 122

  ASKERİ TARİH-Çanakkale'de İtalyan donanmasının ablukası "Demir zırhlı Morosini", 18x14 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi'nde Filistin Cephesi'nde Sahra mutfağı, 18x14 cm

  Lot No: 123

  Lot: 123

  ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi'nde Filistin Cephesi'nde Sahra mutfağı, 18x14 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlıca "Gazanfer-Nihad Piyadelerimiz" yazılı kart

Sol alt kısımda "Mucidi:Fahri" yazılı

  Lot No: 124

  Lot: 124

  ASKERİ TARİH-Osmanlıca "Gazanfer-Nihad Piyadelerimiz" yazılı kart Sol alt kısımda "Mucidi:Fahri" yazılı

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Harbiye Nazırı Enver Paşa damgalı Hüseyin Hüsni Efendi'nin mülazım-ı evvellik rütbesi rütbesi tevcih beratı, 

Mart 1333 tarihli, 48x22 cm

  Lot No: 125

  Lot: 125

  ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Harbiye Nazırı Enver Paşa damgalı Hüseyin Hüsni Efendi'nin mülazım-ı evvellik rütbesi rütbesi tevcih beratı, Mart 1333 tarihli, 48x22 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Trablusgarb Fırka-i Askeriyesi Hassa Ordusu Hümayunu'ndan Mehmed Nuri Efendi yüzbaşı tayin beratı, 

Mart 1319 tarihli, 41x19 cm

  Lot No: 126

  Lot: 126

  ASKERİ TARİH-Trablusgarb Fırka-i Askeriyesi Hassa Ordusu Hümayunu'ndan Mehmed Nuri Efendi yüzbaşı tayin beratı, Mart 1319 tarihli, 41x19 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-İttihat ve Terakki Merkez-i Umumi üyesi, Dahiliye Nazırlığı ve Meclis-i Mebusan reisliği yapmış olan Hacı Âdil Arda'nın Malta'da sürgündeyken eşine yazdığı mektup,

Mektup "FREE FROM PRISONER OF WAR - MALTA" damgalıdır.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  ASKERİ TARİH-İttihat ve Terakki Merkez-i Umumi üyesi, Dahiliye Nazırlığı ve Meclis-i Mebusan reisliği yapmış olan Hacı Âdil Arda'nın Malta'da sürgündeyken eşine yazdığı mektup, Mektup "FREE FROM PRISONER OF WAR - MALTA" damgalıdır.

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Mısır Seydibeşir esir kampı hatırası

  Lot No: 128

  Lot: 128

  ASKERİ TARİH-Mısır Seydibeşir esir kampı hatırası

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-İstiklal Madalyalı Türk subayı

  Lot No: 129

  Lot: 129

  ASKERİ TARİH-İstiklal Madalyalı Türk subayı

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Kurtuluş Savaşı'nda 30 Ağustos Büyük Taarruz'da yaralanan gazi askerler hatıra fotoğrafı

  Lot No: 130

  Lot: 130

  ASKERİ TARİH-Kurtuluş Savaşı'nda 30 Ağustos Büyük Taarruz'da yaralanan gazi askerler hatıra fotoğrafı

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlıca "İclâliye" yazılı gemici kıyafetli çocuk hatıra fotoğrafı

İclaliye, 1860'ların sonunda ve 1870'lerin başında Osmanlı donanması için inşa edilmiş, sınıfının tek örneği olan zırhlı savaş gemisidir.

  Lot No: 131

  Lot: 131

  ASKERİ TARİH-Osmanlıca "İclâliye" yazılı gemici kıyafetli çocuk hatıra fotoğrafı İclaliye, 1860'ların sonunda ve 1870'lerin başında Osmanlı donanması için inşa edilmiş, sınıfının tek örneği olan zırhlı savaş gemisidir.

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Irak Cephesi Türk subayı

  Lot No: 132

  Lot: 132

  ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Irak Cephesi Türk subayı

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Gayrinizami kullanım kalpaklı Osmanlı subayı

  Lot No: 133

  Lot: 133

  ASKERİ TARİH-Gayrinizami kullanım kalpaklı Osmanlı subayı

  TLSold
 • HAVACILIK-Birinci Cihan Harbi, Çanakkale, Osmanlı pilot

  Lot No: 134

  Lot: 134

  HAVACILIK-Birinci Cihan Harbi, Çanakkale, Osmanlı pilot

  TLSold
 • HAVACILIK-1928 senesinde Beşiktaş'ta araba üzerinde tayyare ve kız talebeler bayram kutlaması,

Tayyarenin üzerinde Osmanlıca "AĞUSTOS" yazmaktadır

  Lot No: 135

  Lot: 135

  HAVACILIK-1928 senesinde Beşiktaş'ta araba üzerinde tayyare ve kız talebeler bayram kutlaması, Tayyarenin üzerinde Osmanlıca "AĞUSTOS" yazmaktadır

  TLSold
 • HAVACILIK-Erken dönem tayyare önünde pilotlar

  Lot No: 136

  Lot: 136

  HAVACILIK-Erken dönem tayyare önünde pilotlar

  TLSold
 • HAVACILIK-Tayyare önünde pilottan ithaflı ve imzalı fotoğraf

  Lot No: 137

  Lot: 137

  HAVACILIK-Tayyare önünde pilottan ithaflı ve imzalı fotoğraf

  TLSold
 • HAVACILIK-Tayyare Mektebi öğrencileri toplu halde

  Lot No: 138

  Lot: 138

  HAVACILIK-Tayyare Mektebi öğrencileri toplu halde

  TLSold
 • HAVACILIK-Erken dönem tayyare atölyesinde çalışanlar

  Lot No: 139

  Lot: 139

  HAVACILIK-Erken dönem tayyare atölyesinde çalışanlar

  TLSold
 • HAVACILIK-İstiklal madalyalı ve havacı bröveli subaylar toplu halde, 20x14 cm

  Lot No: 140

  Lot: 140

  HAVACILIK-İstiklal madalyalı ve havacı bröveli subaylar toplu halde, 20x14 cm

  TLSold
 • HAVACILIK-Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki ikinci ve son mareşal Fevzi Çakmak çalışır durumda deniz tayyaresi önünde, 24x19 cm

  Lot No: 141

  Lot: 141

  HAVACILIK-Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki ikinci ve son mareşal Fevzi Çakmak çalışır durumda deniz tayyaresi önünde, 24x19 cm

  TLSold
 • İran Şahı Rıza Pehlevi ve Rüştü Aras gemiden inerken,

Photo J.Weinberg, 20x16 cm

İran Şahı Rıza Pehlevi'nin 1934'teki Türkiye Ziyareti'nden... Şah’ın ziyareti 27 gün sürmüştü. Araba, gemi ve tren kullanmak suretiyle bu sürede 14 farklı şehire uğrayıp bu uzun ziyaretini gerçekleştirmiştir. Bu seyahatte Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Şah'a refakat etmiştir. Fotoğrafta Şah'ı karşılayan bahriyeliler görülmektedir.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  İran Şahı Rıza Pehlevi ve Rüştü Aras gemiden inerken, Photo J.Weinberg, 20x16 cm İran Şahı Rıza Pehlevi'nin 1934'teki Türkiye Ziyareti'nden... Şah’ın ziyareti 27 gün sürmüştü. Araba, gemi ve tren kullanmak suretiyle bu sürede 14 farklı şehire uğrayıp bu uzun ziyaretini gerçekleştirmiştir. Bu seyahatte Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Şah'a refakat etmiştir. Fotoğrafta Şah'ı karşılayan bahriyeliler görülmektedir.

  TLSold
 • Ali Fuat Cebesoy ve Falih Rıfkı Atay, Nazi subay ile beraber, 25x20 cm

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Ali Fuat Cebesoy ve Falih Rıfkı Atay, Nazi subay ile beraber, 25x20 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Erken dönem çift subay apoleti

  Lot No: 144

  Lot: 144

  ASKERİ TARİH-Erken dönem çift subay apoleti

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlıca rakam ve hilal görselli 2 adet asker kemeri

  Lot No: 145

  Lot: 145

  ASKERİ TARİH-Osmanlıca rakam ve hilal görselli 2 adet asker kemeri

  TLSold
 • Osmanlıca damgalı Kurtuluş Savaşı süvarisi tasvirli mektup zarf açacağı, 14 cm

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Osmanlıca damgalı Kurtuluş Savaşı süvarisi tasvirli mektup zarf açacağı, 14 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlı dönemi Şam'da [Damas] üniformalı ve madalyalı paşalar, S. Hakim Phot.

Sadece fotoğraf 26x20 cm

  Lot No: 147

  Lot: 147

  ASKERİ TARİH-Osmanlı dönemi Şam'da [Damas] üniformalı ve madalyalı paşalar, S. Hakim Phot. Sadece fotoğraf 26x20 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlı Miralay Alay Katibi kabin fotoğraf, 

Pangaltı Photo Egyptienne,

19x15 cm

  Lot No: 148

  Lot: 148

  ASKERİ TARİH-Osmanlı Miralay Alay Katibi kabin fotoğraf, Pangaltı Photo Egyptienne, 19x15 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Kalpaklı ve üniformalı paşa ve evlatları, Mart 1338

Arkasında Osmanlıca müteveffa Şevket Efendi mahdumu Mehmed Ata Efendi" ve tarih yazılı.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  ASKERİ TARİH-Kalpaklı ve üniformalı paşa ve evlatları, Mart 1338 Arkasında Osmanlıca müteveffa Şevket Efendi mahdumu Mehmed Ata Efendi" ve tarih yazılı.

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Kılıçlı Osmanlı subayı kabin fotoğraf, 

Arkası 4 dilde yazılı Meraklı Fotoğrafhanesi, 16x12 cm

  Lot No: 150

  Lot: 150

  ASKERİ TARİH-Kılıçlı Osmanlı subayı kabin fotoğraf, Arkası 4 dilde yazılı Meraklı Fotoğrafhanesi, 16x12 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlı dönemi Bağdad G. Donatossian fotoğrafhanesi Erkan-ı Harb'den Ahmed Tevfik Efendi, 1316 tarihli, 17x12 cm

  Lot No: 151

  Lot: 151

  ASKERİ TARİH-Osmanlı dönemi Bağdad G. Donatossian fotoğrafhanesi Erkan-ı Harb'den Ahmed Tevfik Efendi, 1316 tarihli, 17x12 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Kılıçlı Osmanlı subayları kabin fotoğraf, 

N.Andriomenos fotoğrafhanesi, 15x11 cm

  Lot No: 152

  Lot: 152

  ASKERİ TARİH-Kılıçlı Osmanlı subayları kabin fotoğraf, N.Andriomenos fotoğrafhanesi, 15x11 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmani ve Mecidi Nişanlı, savaş madalyalı Osmanlı askeri

  Lot No: 153

  Lot: 153

  ASKERİ TARİH-Osmani ve Mecidi Nişanlı, savaş madalyalı Osmanlı askeri

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi, kabalaklı Türk askerleri, 16x11 cm

  Lot No: 154

  Lot: 154

  ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi, kabalaklı Türk askerleri, 16x11 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Denizci kılıçlı madalyalı Osmanlı subayı, 

Nicolaides Fotoğrafhanesi, 16x12 cm

  Lot No: 155

  Lot: 155

  ASKERİ TARİH-Denizci kılıçlı madalyalı Osmanlı subayı, Nicolaides Fotoğrafhanesi, 16x12 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Mecidi Nişanlı, savaş madalyalı Osmanlı subayı, 17x12 cm

  Lot No: 156

  Lot: 156

  ASKERİ TARİH-Mecidi Nişanlı, savaş madalyalı Osmanlı subayı, 17x12 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Osmanlı subayı, 17x12 cm

  Lot No: 157

  Lot: 157

  ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Osmanlı subayı, 17x12 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Mecidi Nişan ve şemseli paşa kabin fotoğrafı, 19x14 cm

  Lot No: 158

  Lot: 158

  ASKERİ TARİH-Mecidi Nişan ve şemseli paşa kabin fotoğrafı, 19x14 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Osmanlı dönemi Volos şehrinde fesli ve üniformalı asker,

Rum fotoğrafhane, 17x11 cm

  Lot No: 159

  Lot: 159

  ASKERİ TARİH-Osmanlı dönemi Volos şehrinde fesli ve üniformalı asker, Rum fotoğrafhane, 17x11 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Kılıçlı Osmanlı yaveri

Arkası 4 dilde yazılı Meraklı Fotoğrafhanesi, 16x11 cm

  Lot No: 160

  Lot: 160

  ASKERİ TARİH-Kılıçlı Osmanlı yaveri Arkası 4 dilde yazılı Meraklı Fotoğrafhanesi, 16x11 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Kule İdadi-i Askeriyesi Rüşdiye Birinci Sınıf Birinci Kısım mektebin ön bahçesinde askerî talebeler, Mayıs 1340 tarihli, 18x14 cm

  Lot No: 161

  Lot: 161

  ASKERİ TARİH-Kule İdadi-i Askeriyesi Rüşdiye Birinci Sınıf Birinci Kısım mektebin ön bahçesinde askerî talebeler, Mayıs 1340 tarihli, 18x14 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-İttifak Devletleri bayraklı görselli 10 adet vinyet, tabaka halinde

  Lot No: 162

  Lot: 162

  ASKERİ TARİH-İttifak Devletleri bayraklı görselli 10 adet vinyet, tabaka halinde

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Gümrü [Alexandropol], askeri doktor Kamuran Bey'e ait ithaflı ve imzalı kabin fotoğrafı, 1334 tarihli, 17x11 cm

  Lot No: 163

  Lot: 163

  ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Gümrü [Alexandropol], askeri doktor Kamuran Bey'e ait ithaflı ve imzalı kabin fotoğrafı, 1334 tarihli, 17x11 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Gümrü [Alexandropol], Osmanlı askeri tabipden hemşiresi Lola'ya ithaflı ve imzalı kabin fotoğrafı, 1334 tarihli, 16x10 cm

  Lot No: 164

  Lot: 164

  ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Gümrü [Alexandropol], Osmanlı askeri tabipden hemşiresi Lola'ya ithaflı ve imzalı kabin fotoğrafı, 1334 tarihli, 16x10 cm

  TLSold
 • ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Gümrü [Alexandropol], Osmanlı askeri tabipden ithaflı ve imzalı kabin fotoğrafı, 16x9 cm

  Lot No: 165

  Lot: 165

  ASKERİ TARİH-Birinci Cihan Harbi Gümrü [Alexandropol], Osmanlı askeri tabipden ithaflı ve imzalı kabin fotoğrafı, 16x9 cm

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? -1- Nüfus Siyasetinde Çocuk, Dr. Besim Ömer Akalın

İstanbul, Ahmet İhsan Basımevi Ltd., 1938, 63 s.

  Lot No: 166

  Lot: 166

  TIP TARİHİ-Türk Çocuğunu Nasıl Yaşatmalı? -1- Nüfus Siyasetinde Çocuk, Dr. Besim Ömer Akalın İstanbul, Ahmet İhsan Basımevi Ltd., 1938, 63 s.

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Osmanlıca "MAŞALLAH" yazılı sünnet çocuğu şapkası

  Lot No: 167

  Lot: 167

  TIP TARİHİ-Osmanlıca "MAŞALLAH" yazılı sünnet çocuğu şapkası

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Eski Türkçe "VITALIS POLICAR" yazılı Osmanlı dönemi ustura

  Lot No: 168

  Lot: 168

  TIP TARİHİ-Eski Türkçe "VITALIS POLICAR" yazılı Osmanlı dönemi ustura

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Osmanlıca ve Fransızca iki dilde "ARICINE TRAŞ SABUNU" yazılı çok temiz kondisyonda teneke kutu

  Lot No: 169

  Lot: 169

  TIP TARİHİ-Osmanlıca ve Fransızca iki dilde "ARICINE TRAŞ SABUNU" yazılı çok temiz kondisyonda teneke kutu

  TLSold
 • TIP TARİHİ-ES-KO Limon Çiçeği Kolonyası

  Lot No: 170

  Lot: 170

  TIP TARİHİ-ES-KO Limon Çiçeği Kolonyası

  TLSold
 • TIP TARİHİ-İzmir Süleyman Ferid Eczacıbaşı Kolonyası

  Lot No: 171

  Lot: 171

  TIP TARİHİ-İzmir Süleyman Ferid Eczacıbaşı Kolonyası

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Kristal Kolonyası - Limon Çiçeği

  Lot No: 172

  Lot: 172

  TIP TARİHİ-Kristal Kolonyası - Limon Çiçeği

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Johann Maria Farina Kolonyası, dolu durumda

  Lot No: 173

  Lot: 173

  TIP TARİHİ-Johann Maria Farina Kolonyası, dolu durumda

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Namlı Limon Kolonyası

  Lot No: 174

  Lot: 174

  TIP TARİHİ-Namlı Limon Kolonyası

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Hasan Limon Çiçekleri Kolonyası,

Kapakta ve boyun etiketinde de "HASAN" yazmaktadır

  Lot No: 175

  Lot: 175

  TIP TARİHİ-Hasan Limon Çiçekleri Kolonyası, Kapakta ve boyun etiketinde de "HASAN" yazmaktadır

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Üzeri kabartma "J. M. K. (JEAN MARIE CONTI) ISTANBUL" yazılı kolonya şişesi

  Lot No: 176

  Lot: 176

  TIP TARİHİ-Üzeri kabartma "J. M. K. (JEAN MARIE CONTI) ISTANBUL" yazılı kolonya şişesi

  TLSold
 • TIP TARİHİ-11 adet farklı kolonya esansı lotu, 

İçleri dolu, muhtelif ebatlarda, büyük 9 cm, küçük 6 cm

  Lot No: 177

  Lot: 177

  TIP TARİHİ-11 adet farklı kolonya esansı lotu, İçleri dolu, muhtelif ebatlarda, büyük 9 cm, küçük 6 cm

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Eski Türkçe "PAÇULİ" etiketli Osmanlı dönemi parfüm şişesi

  Lot No: 178

  Lot: 178

  TIP TARİHİ-Eski Türkçe "PAÇULİ" etiketli Osmanlı dönemi parfüm şişesi

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Üzeri kabartma "CONSTANTINOPLE PHARMACIE BRITANNIQUE" yazılı minyatür boyda eczane şişesi

  Lot No: 179

  Lot: 179

  TIP TARİHİ-Üzeri kabartma "CONSTANTINOPLE PHARMACIE BRITANNIQUE" yazılı minyatür boyda eczane şişesi

  TLSold
 • TIP TARİHİ-Üzeri kabartma "CONSTANTINOPLE PERA PHARMACIE CONST VUCCINO" yazılı minyatür boyda eczane şişesi

  Lot No: 180

  Lot: 180

  TIP TARİHİ-Üzeri kabartma "CONSTANTINOPLE PERA PHARMACIE CONST VUCCINO" yazılı minyatür boyda eczane şişesi

  TLSold
 • Yahudi firma "BAROUCH ASSAEL SMYRNE" İzmir etiketli orijinal kutusunda gümüş biçki-dikiş seti

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Yahudi firma "BAROUCH ASSAEL SMYRNE" İzmir etiketli orijinal kutusunda gümüş biçki-dikiş seti

  TLSold
 • Açılmamış ambalajında "RADYUM LAMBASI FİTİLİ" - "ÇİFT KAT İPEK MUMLUK"

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Açılmamış ambalajında "RADYUM LAMBASI FİTİLİ" - "ÇİFT KAT İPEK MUMLUK"

  TLSold
 • Yahudi firma "JACOEL BEN EZRA GALATA" kağıt kadranlı ahşap kasasında Osmanlı dönemi higrometre

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Yahudi firma "JACOEL BEN EZRA GALATA" kağıt kadranlı ahşap kasasında Osmanlı dönemi higrometre

  TLSold
 • Osmanlıca askeri mikyas cetveli

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Osmanlıca askeri mikyas cetveli

  TLSold
 • "C.BLUMHARDT RÖMORK VE ARABALARI - ALMANYA" yazılı kibritlik

  Lot No: 185

  Lot: 185

  "C.BLUMHARDT RÖMORK VE ARABALARI - ALMANYA" yazılı kibritlik

  TLSold
 • Bakalit kutusunda altın uçlu "MONT BLANC 31" model dolma kalem

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Bakalit kutusunda altın uçlu "MONT BLANC 31" model dolma kalem

  TLSold
 • Osmanlı dönemi kemikten mamul yüzük kutusu

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Osmanlı dönemi kemikten mamul yüzük kutusu

  TLSold
 • Türk Ticaret Bankası kitap formunda kumbara

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Türk Ticaret Bankası kitap formunda kumbara

  TLSold
 • Her bir yüzü Osmanlıca yazılı pirinçten mamul fırdöndü

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Her bir yüzü Osmanlıca yazılı pirinçten mamul fırdöndü

  TLSold
 • Osmanlı dönemi tuğralı, floral desenli kalem işçilikli çift fincan zarfı

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Osmanlı dönemi tuğralı, floral desenli kalem işçilikli çift fincan zarfı

  TLSold
 • Osmanlıca "İZMİR VE CİVARI TELEFON TÜRK ANONİM ŞİRKETİ" yazılı Ericsson marka telefon ve broşürü,

Broşür İzmir Bilgi Matbaası - 1341,

TELEFON HALİYLE,

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Osmanlıca "İZMİR VE CİVARI TELEFON TÜRK ANONİM ŞİRKETİ" yazılı Ericsson marka telefon ve broşürü, Broşür İzmir Bilgi Matbaası - 1341, TELEFON HALİYLE,

  TLSold
 • Osmanlı İmparatorluğu dönemi Hilal-i Ahmer Cemiyeti mineli rozet

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Osmanlı İmparatorluğu dönemi Hilal-i Ahmer Cemiyeti mineli rozet

  TLSold
 • Adnan Menderes yazılı ve görselli rozet lotu, 

Her biri 1,5 cm, yaklaşık 1000 adet

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Adnan Menderes yazılı ve görselli rozet lotu, Her biri 1,5 cm, yaklaşık 1000 adet

  TLSold
 • İsmet İnönü, Kazım Özalp, Fevzi Çakmak, Falih Rıfkı Atay ve Refik Saydam, Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati'nin cenaze töreninde, 1 Ocak 1929

  Lot No: 194

  Lot: 194

  İsmet İnönü, Kazım Özalp, Fevzi Çakmak, Falih Rıfkı Atay ve Refik Saydam, Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati'nin cenaze töreninde, 1 Ocak 1929

  TLSold
 • Osmanlıca İttihat ve Terakki Cemiyeti Dersaadet Merkezi kasaya para teslim ilmühaberi, 1331 tarihli, 17x14 cm

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Osmanlıca İttihat ve Terakki Cemiyeti Dersaadet Merkezi kasaya para teslim ilmühaberi, 1331 tarihli, 17x14 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Cumhuriyet Halk Fırkası Nizamnamesi", 1927 tarihli,

Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası, 32 s.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Osmanlıca "Cumhuriyet Halk Fırkası Nizamnamesi", 1927 tarihli, Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası, 32 s.

  TLSold
 • Mustafa Kemal Atatürk ve Afganistan Kralı Emanullah Han

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Mustafa Kemal Atatürk ve Afganistan Kralı Emanullah Han

  TLSold
 • Heykeltraş Kenan Yontunç imzalı Mustafa Kemal Atatürk büst, 

27 Mayıs İnkilabı Hazineye Yardım Hatırası 1960

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Heykeltraş Kenan Yontunç imzalı Mustafa Kemal Atatürk büst, 27 Mayıs İnkilabı Hazineye Yardım Hatırası 1960

  TLSold
 • Osmanlıca "NUTUK", Gazi Mustafa Kemal [Atatürk] tarafından

İkinci Elli Bin, Türk Tayyare Cemiyeti, Ankara, 1927, 

10 adet olmak üzere haritaları tamdır, 543 s.

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Osmanlıca "NUTUK", Gazi Mustafa Kemal [Atatürk] tarafından İkinci Elli Bin, Türk Tayyare Cemiyeti, Ankara, 1927, 10 adet olmak üzere haritaları tamdır, 543 s.

  TLSold
 • FİNANS TARİHİ-Osmanlıca Türkiye İş Bankası Samsun Şubesi çek makbuzu, 

Atatürk görselli, 1928 tarihli, 22x10 cm

  Lot No: 200

  Lot: 200

  FİNANS TARİHİ-Osmanlıca Türkiye İş Bankası Samsun Şubesi çek makbuzu, Atatürk görselli, 1928 tarihli, 22x10 cm

  TLSold
 • FİNANS TARİHİ-Fransızca Will Tourneur & Co Bordeaux çek, üzerinde "Constantinople 1893" yazılı, 25x15 cm

  Lot No: 201

  Lot: 201

  FİNANS TARİHİ-Fransızca Will Tourneur & Co Bordeaux çek, üzerinde "Constantinople 1893" yazılı, 25x15 cm

  TLSold
 • FİNANS TARİHİ-İtalyanca Banca Commerciale Italiana Constantinopoli [İstanbul] şubesi çek, 1919 tarihli, 22x12 cm

  Lot No: 202

  Lot: 202

  FİNANS TARİHİ-İtalyanca Banca Commerciale Italiana Constantinopoli [İstanbul] şubesi çek, 1919 tarihli, 22x12 cm

  TLSold
 • FİNANS TARİHİ-Fransızca Constantinople [İstanbul] Feriköy 1886 tarihli çek, 30x14 cm

  Lot No: 203

  Lot: 203

  FİNANS TARİHİ-Fransızca Constantinople [İstanbul] Feriköy 1886 tarihli çek, 30x14 cm

  TLSold
 • FİNANS TARİHİ-Osmanlı dönemi Karamanlıca Edirne çek, 1906 tarihli, 21x14 cm

  Lot No: 204

  Lot: 204

  FİNANS TARİHİ-Osmanlı dönemi Karamanlıca Edirne çek, 1906 tarihli, 21x14 cm

  TLSold
 • FİNANS TARİHİ-Osmanlıca Nakliye-yi Umumiye Osmanlı Anonim Şirketi'ne ait hisse senedi, 1336 tarihli

  Lot No: 205

  Lot: 205

  FİNANS TARİHİ-Osmanlıca Nakliye-yi Umumiye Osmanlı Anonim Şirketi'ne ait hisse senedi, 1336 tarihli

  TLSold
 • Lot No: 206

  Lot: 206

  TLSold
 • Osmanlıca Fransızca Rumca ve Bulgarca dört dilde, Galata'da Yahudi tüccar Silian Zlatanoff işyeri kartı, 

Ebat 11x9 cm

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Osmanlıca Fransızca Rumca ve Bulgarca dört dilde, Galata'da Yahudi tüccar Silian Zlatanoff işyeri kartı, Ebat 11x9 cm

  TLSold
 • Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler Krallığı 1926 tarihli pasaport, 14x10 cm

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler Krallığı 1926 tarihli pasaport, 14x10 cm

  TLSold
 • 1868 tarihli Constantinople İtalyan Konsolosluğu tarafından Bursalı zata verilen geçiş belgesi, pasaport,

36x24 cm

  Lot No: 209

  Lot: 209

  1868 tarihli Constantinople İtalyan Konsolosluğu tarafından Bursalı zata verilen geçiş belgesi, pasaport, 36x24 cm

  TLSold
 • İşgal dönemi 1920 tarihli, İtalya Yüksek Komisyonu tarafından Yahudi vatandaşa verilmiş geçiş belgesi, pasaport, 

30x21 cm

  Lot No: 210

  Lot: 210

  İşgal dönemi 1920 tarihli, İtalya Yüksek Komisyonu tarafından Yahudi vatandaşa verilmiş geçiş belgesi, pasaport, 30x21 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Türkiye Cumhuriyeti Müdafaa-i Milliye Vekâleti Fatih Ahz-ı Asker Şubesi İhtiyat Tezkeresi, 1341 tarihli, 12x10 cm

İstanbul Fatihli İhsan Bey'e ait.

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Osmanlıca Türkiye Cumhuriyeti Müdafaa-i Milliye Vekâleti Fatih Ahz-ı Asker Şubesi İhtiyat Tezkeresi, 1341 tarihli, 12x10 cm İstanbul Fatihli İhsan Bey'e ait.

  TLSold
 • Ereğli Havzası Maden Ocakları işçi kimliği, 1340 tarihli, 12x9 cm

Maden İşçisi Sürmeneli Süleyman Bey'e ait.

  Lot No: 212

  Lot: 212

  Ereğli Havzası Maden Ocakları işçi kimliği, 1340 tarihli, 12x9 cm Maden İşçisi Sürmeneli Süleyman Bey'e ait.

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Kıyı Kaptanlığı Ehliyet Belgesi, 1938 tarihli,

 14x12 cm

  Lot No: 213

  Lot: 213

  DENİZCİLİK-Kıyı Kaptanlığı Ehliyet Belgesi, 1938 tarihli, 14x12 cm

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Gemi Reislerine Mahsus Şehadetname, 1944 tarihli, 

Tayyare pullu, 14x12 cm

  Lot No: 214

  Lot: 214

  DENİZCİLİK-Gemi Reislerine Mahsus Şehadetname, 1944 tarihli, Tayyare pullu, 14x12 cm

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Türk Ticaret Gemileri Mürettebatına Mahsus Tayfa Tezkeresi, 1949 tarihli, 

Tayyare pullu, 15x10 cm

  Lot No: 215

  Lot: 215

  DENİZCİLİK-Türk Ticaret Gemileri Mürettebatına Mahsus Tayfa Tezkeresi, 1949 tarihli, Tayyare pullu, 15x10 cm

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Yolcu Kitabı, 16x12 cm

  Lot No: 216

  Lot: 216

  DENİZCİLİK-Yolcu Kitabı, 16x12 cm

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Denizyolları 1968 İç Hatlar sefer ve ücret tarifnamesi, 30x20 cm

  Lot No: 217

  Lot: 217

  DENİZCİLİK-Denizyolları 1968 İç Hatlar sefer ve ücret tarifnamesi, 30x20 cm

  TLSold
 • DENİZCİLİK-23 adet Denizyolları gemileri broşür lotu, her biri 33x24 cm

M/V KAHRAMANMARAŞ
M/V KOSOVA
M/V ISPARTA
M/V MOHAÇ
M/V ÇALDIRAN
M/V PREVEZE
M/V DENİZLİ
M/V NAMIK KEMAL
M/V ABİDİN DAVER
M/V GEDİZ
M/V GENÇLİK
M/V GENERAL A.F. CEBESOY
M/V MİTHAT PAŞA
M/V GAZİ OSMAN PAŞA
M/V MALAZGİRT
M/V GENERAL K. ORBAY
M/V AMİRAL S. ALTINCAN
M/V B.REŞİT PAŞA
M/T RAMAN
M/T RAUF BEY
S/S SEYHAN
S/S ÖDEMİŞ
S/S ESKİŞEHİR

  Lot No: 218

  Lot: 218

  DENİZCİLİK-23 adet Denizyolları gemileri broşür lotu, her biri 33x24 cm M/V KAHRAMANMARAŞ M/V KOSOVA M/V ISPARTA M/V MOHAÇ M/V ÇALDIRAN M/V PREVEZE M/V DENİZLİ M/V NAMIK KEMAL M/V ABİDİN DAVER M/V GEDİZ M/V GENÇLİK M/V GENERAL A.F. CEBESOY M/V MİTHAT PAŞA M/V GAZİ OSMAN PAŞA M/V MALAZGİRT M/V GENERAL K. ORBAY M/V AMİRAL S. ALTINCAN M/V B.REŞİT PAŞA M/T RAMAN M/T RAUF BEY S/S SEYHAN S/S ÖDEMİŞ S/S ESKİŞEHİR

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Şirketihayriye 1940 tarihli davetiye, müdür ıslak imzalı, 

32x21 cm

  Lot No: 219

  Lot: 219

  DENİZCİLİK-Şirketihayriye 1940 tarihli davetiye, müdür ıslak imzalı, 32x21 cm

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Denizyolları inisiyalli çift karanfillik, 18 cm

  Lot No: 220

  Lot: 220

  DENİZCİLİK-Denizyolları inisiyalli çift karanfillik, 18 cm

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Çapa inisiyalli buz kovası ve tabağı, 12 cm

  Lot No: 221

  Lot: 221

  DENİZCİLİK-Çapa inisiyalli buz kovası ve tabağı, 12 cm

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Türk Donanma Vakfı Bağış Madalyası

  Lot No: 222

  Lot: 222

  DENİZCİLİK-Türk Donanma Vakfı Bağış Madalyası

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Donanma Komutanlığı ahşap kaidesinde döküm şilt, 22 cm

  Lot No: 223

  Lot: 223

  DENİZCİLİK-Donanma Komutanlığı ahşap kaidesinde döküm şilt, 22 cm

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Donanma Komutanlığı ahşap kaidesinde döküm şilt, 27 cm

  Lot No: 224

  Lot: 224

  DENİZCİLİK-Donanma Komutanlığı ahşap kaidesinde döküm şilt, 27 cm

  TLSold
 • DENİZCİLİK-Donanma Komutanlığı ahşap kaidesinde döküm ve pirinç şilt, 33 cm

  Lot No: 225

  Lot: 225

  DENİZCİLİK-Donanma Komutanlığı ahşap kaidesinde döküm ve pirinç şilt, 33 cm

  TLSold
 • DENİZCİLİK-T.C.G HIZIRREİS döküm şilt, 39 cm

  Lot No: 226

  Lot: 226

  DENİZCİLİK-T.C.G HIZIRREİS döküm şilt, 39 cm

  TLSold
 • Cumhuriyetin ilk yılları tramvaylarda kullanılan tabelalar, 5 adet,

Ebatlar: 30x15 cm, 31x8 cm, 28x4 cm

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Cumhuriyetin ilk yılları tramvaylarda kullanılan tabelalar, 5 adet, Ebatlar: 30x15 cm, 31x8 cm, 28x4 cm

  TLSold
 • İzmir'in kurtuluşunun 5.yıldönümü kutlamaları, 9 Eylül 1927 tarihli

İzmir Halkapınar Şehitler Âbidesi, arkasında Fotoğrafçı Hamza Rüstem'e ait damga mevcut

  Lot No: 228

  Lot: 228

  İzmir'in kurtuluşunun 5.yıldönümü kutlamaları, 9 Eylül 1927 tarihli İzmir Halkapınar Şehitler Âbidesi, arkasında Fotoğrafçı Hamza Rüstem'e ait damga mevcut

  TLSold
 • Adana'dan hayvan tüccarları pazarlık görseli bulunan postadan geçmiş fotoğraf,

Arkasında Osmanlıca "Adana" damgası mevcut, 1922 tarihli

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Adana'dan hayvan tüccarları pazarlık görseli bulunan postadan geçmiş fotoğraf, Arkasında Osmanlıca "Adana" damgası mevcut, 1922 tarihli

  TLSold
 • Ankara Amerika Büyükelçiliği, 13x10 cm

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Ankara Amerika Büyükelçiliği, 13x10 cm

  TLSold
 • Angora '75 isimli belgeselin yer aldığı makara film, 17 cm

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Angora '75 isimli belgeselin yer aldığı makara film, 17 cm

  TLSold
 • 1600'lü yıllar Almanca Kıbrıs, Suriye, Filistin, Mezopotamya, Babylonia, Arabistan haritası,

Ebat 37x31 cm

  Lot No: 232

  Lot: 232

  1600'lü yıllar Almanca Kıbrıs, Suriye, Filistin, Mezopotamya, Babylonia, Arabistan haritası, Ebat 37x31 cm

  TLSold
 • İşgal dönemi Rusça Anadolu Erzurum haritası, 

Ebat 65x53 cm

  Lot No: 233

  Lot: 233

  İşgal dönemi Rusça Anadolu Erzurum haritası, Ebat 65x53 cm

  TLSold
 • İpek atlas kumaş üzeri Osmanlıca Kosova Vilâyeti dâhilinde bulunan telgraf ve şimendifer yollarını gösteren harita

  Lot No: 234

  Lot: 234

  İpek atlas kumaş üzeri Osmanlıca Kosova Vilâyeti dâhilinde bulunan telgraf ve şimendifer yollarını gösteren harita

  TLSold
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun 5. padişahı olan I. Mehmed gravürü, 1600'lü yıllar,

Ebat 30x21 cm

  Lot No: 235

  Lot: 235

  Osmanlı İmparatorluğu'nun 5. padişahı olan I. Mehmed gravürü, 1600'lü yıllar, Ebat 30x21 cm

  TLSold
 • Muhtelif güvercin cinsleri hakkında bilgi ve fotoğraflar eşliğinde hazırlanmış albüm, 

Mardinli, Beyaz Tavus, Çoğur, Pelenk, Selanik, Misvet, Malatyalı, Fitilli, Demkeş, Çorumlu, Angut, Celep, Bağdadi, Mısrî, Taçlı güllü Mardinli, Haberci cinslerine ait 35 adet fotoğraflı bilgi albümü.

Fotoğrafların her biri 14x9 cm

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Muhtelif güvercin cinsleri hakkında bilgi ve fotoğraflar eşliğinde hazırlanmış albüm, Mardinli, Beyaz Tavus, Çoğur, Pelenk, Selanik, Misvet, Malatyalı, Fitilli, Demkeş, Çorumlu, Angut, Celep, Bağdadi, Mısrî, Taçlı güllü Mardinli, Haberci cinslerine ait 35 adet fotoğraflı bilgi albümü. Fotoğrafların her biri 14x9 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Takvim-i Zaman", 1343-1344 tarihli, Mürettibi: Beşiktaş'da Sinan Paşa Camii Muvakkiti, 64 s., 10x12 cm

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Osmanlıca "Takvim-i Zaman", 1343-1344 tarihli, Mürettibi: Beşiktaş'da Sinan Paşa Camii Muvakkiti, 64 s., 10x12 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Takvim-i Sâl", 1339-1340 tarihli, Müneccimbaşı Hüseyin Hilmi, 64 s., 10x12 cm

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Osmanlıca "Takvim-i Sâl", 1339-1340 tarihli, Müneccimbaşı Hüseyin Hilmi, 64 s., 10x12 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Takvim-i Ziya", Eser: Halıcıoğlu Askerî Lisesi Kozmografya Muallimi Baş Muvakkit Ahmed Ziya, 10x14 cm

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Osmanlıca "Takvim-i Ziya", Eser: Halıcıoğlu Askerî Lisesi Kozmografya Muallimi Baş Muvakkit Ahmed Ziya, 10x14 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "İstanbul Etibba [Tabipler] Muhadenet ve Teavün Cemiyeti Takvim Muhtırası", 1925 [1341]

Sancakcıyan Matbaası, 1340

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Osmanlıca "İstanbul Etibba [Tabipler] Muhadenet ve Teavün Cemiyeti Takvim Muhtırası", 1925 [1341] Sancakcıyan Matbaası, 1340

  TLSold
 • Osmanlıca Muhtıralı Takvim-i Ragıb, Mürettibi: Mahmud Ragıp, İstanbul, Necm-i İstikbal Matbaası, 1925, 96 s.

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Osmanlıca Muhtıralı Takvim-i Ragıb, Mürettibi: Mahmud Ragıp, İstanbul, Necm-i İstikbal Matbaası, 1925, 96 s.

  TLSold
 • Osmanlıca "Yeni Osmanlı Takvimi", Mürettibi: Müneccimbaşı Hüseyin Hilmi, Nâşiri: Yeni Şark Kütüphanesi, 132 s., 10x16 cm

  Lot No: 242

  Lot: 242

  Osmanlıca "Yeni Osmanlı Takvimi", Mürettibi: Müneccimbaşı Hüseyin Hilmi, Nâşiri: Yeni Şark Kütüphanesi, 132 s., 10x16 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Malumat-ı Medeniye ve Tarihiyeyi Havi Cumhuriyet Takvimi, 1344-1343 tarihli, Maarif Kitaphanesi, 64 s., 11x15 cm

  Lot No: 243

  Lot: 243

  Osmanlıca Malumat-ı Medeniye ve Tarihiyeyi Havi Cumhuriyet Takvimi, 1344-1343 tarihli, Maarif Kitaphanesi, 64 s., 11x15 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Mektepliler Pazarı Necati Memduh Biraderler 1926 yılı Ay Gün takvimi, 12x7 cm

Takvimin sahibi Trablusgarplı doktor Kemal olup, içerisinde İstanbul'daki hatıralarına dair notlar da içermektedir.

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Osmanlıca Mektepliler Pazarı Necati Memduh Biraderler 1926 yılı Ay Gün takvimi, 12x7 cm Takvimin sahibi Trablusgarplı doktor Kemal olup, içerisinde İstanbul'daki hatıralarına dair notlar da içermektedir.

  TLSold
 • Reglement Sur Les Droits et Devoirs des Cultivateurs et des Debitants Envers La Regie [Ziraanın Rejiye ve Reji'nin Ziraa karşı hukuk ve vezaifi], İstanbul, 1319 tarihli, 26x17 cm

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Reglement Sur Les Droits et Devoirs des Cultivateurs et des Debitants Envers La Regie [Ziraanın Rejiye ve Reji'nin Ziraa karşı hukuk ve vezaifi], İstanbul, 1319 tarihli, 26x17 cm

  TLSold
 • Ermeni firma Dilsizian Biraderlerin Osmanlı dönemi 1923 tarihli 23 sayfalık raporu, 32x22 cm

  Lot No: 246

  Lot: 246

  Ermeni firma Dilsizian Biraderlerin Osmanlı dönemi 1923 tarihli 23 sayfalık raporu, 32x22 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Takvim-i Vekayi" gazetesi, 4 Şevval 1248 tarihli, 4 s., 38x28 cm

Vezir-i Azam Mehmed Reşid Paşa ile ilgili bir haber bulunmaktadır. Ayrıca sol kısımda da Tevcihat-ı Umumiye başlığı altında tevcih edilen devlet vazifeleri ve memurların isimleri yazılı.

Takvim-i Vekayi, Osmanlı İmparatorluğunun yayınlanan ilk resmi gazetesidir. Haftalık olarak Osmanlı Türkçesi dışında, Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca Rumca da yayınlanan bir gazetedir. 1860 dan sonra resmi duyurular ve kabul edilen yasa metinleri yayınlanmaya başlanmıştır.

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Osmanlıca "Takvim-i Vekayi" gazetesi, 4 Şevval 1248 tarihli, 4 s., 38x28 cm Vezir-i Azam Mehmed Reşid Paşa ile ilgili bir haber bulunmaktadır. Ayrıca sol kısımda da Tevcihat-ı Umumiye başlığı altında tevcih edilen devlet vazifeleri ve memurların isimleri yazılı. Takvim-i Vekayi, Osmanlı İmparatorluğunun yayınlanan ilk resmi gazetesidir. Haftalık olarak Osmanlı Türkçesi dışında, Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca Rumca da yayınlanan bir gazetedir. 1860 dan sonra resmi duyurular ve kabul edilen yasa metinleri yayınlanmaya başlanmıştır.

  TLSold
 • Osmanlıca İzmir'de Ali Ağa mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefat eden Tosunoğlu Mehmed Ağa ibn Mehmed'in verâseti ile ilgili hüccet vesikası, 1312 tarihli, 57x21 cm

  Lot No: 248

  Lot: 248

  Osmanlıca İzmir'de Ali Ağa mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefat eden Tosunoğlu Mehmed Ağa ibn Mehmed'in verâseti ile ilgili hüccet vesikası, 1312 tarihli, 57x21 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Yeni Takvim-i Cihan" 1925 tarihli takvim kartoneti ve takvim yaprağı

  Lot No: 249

  Lot: 249

  Osmanlıca "Yeni Takvim-i Cihan" 1925 tarihli takvim kartoneti ve takvim yaprağı

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-"COLOMBIA RECORDS",

Osmanlı dönemi taş plak yüzey temizleyicisi

  Lot No: 250

  Lot: 250

  MÜZİK TARİHİ-"COLOMBIA RECORDS", Osmanlı dönemi taş plak yüzey temizleyicisi

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı Tout Pres Tout Ba nota, 34x26 cm

  Lot No: 251

  Lot: 251

  MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı Tout Pres Tout Ba nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı La Goss' des Gob's nota, 34x26 cm

  Lot No: 252

  Lot: 252

  MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı La Goss' des Gob's nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı Pour un Tango ou Rita La Blonde nota, 34x26 cm

  Lot No: 253

  Lot: 253

  MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı Pour un Tango ou Rita La Blonde nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı Prends Mon Coeur nota, 34x26 cm

  Lot No: 254

  Lot: 254

  MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı Prends Mon Coeur nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı D'Jalme Chanson nota, 34x26 cm

  Lot No: 255

  Lot: 255

  MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı D'Jalme Chanson nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı Colomba Tango Sentimental, 34x26 cm

  Lot No: 256

  Lot: 256

  MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı Colomba Tango Sentimental, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı Quand ma Tente Fox-Trot nota, 34x26 cm

  Lot No: 257

  Lot: 257

  MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria baskı Quand ma Tente Fox-Trot nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Constantinople] S.Christides Le Dernier Tango nota, 34x26 cm

  Lot No: 258

  Lot: 258

  MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Constantinople] S.Christides Le Dernier Tango nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Constantinople] S.Christides Le Tango D'un Pierrot, 34x26 cm

  Lot No: 259

  Lot: 259

  MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Constantinople] S.Christides Le Tango D'un Pierrot, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria Rumca nota, 34x26 cm

  Lot No: 260

  Lot: 260

  MÜZİK TARİHİ-İstanbul [Stamboul] J. D'Andria Rumca nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople baskı Rumca Le Celebre Foxtrot nota, 34x26 cm

  Lot No: 261

  Lot: 261

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople baskı Rumca Le Celebre Foxtrot nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople baskı Rumca Pres de Toi nota, 34x26 cm

  Lot No: 262

  Lot: 262

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople baskı Rumca Pres de Toi nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D.Andria Rumca nota, 34x26 cm

  Lot No: 263

  Lot: 263

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D.Andria Rumca nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca nota, 34x26 cm

  Lot No: 264

  Lot: 264

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca ve Fransızca nota, 34x26 cm

  Lot No: 265

  Lot: 265

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca ve Fransızca nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca ve Fransızca Tango notası, 34x26 cm

  Lot No: 266

  Lot: 266

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca ve Fransızca Tango notası, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca nota, 34x26 cm

  Lot No: 267

  Lot: 267

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca tango notası, 34x26 cm

  Lot No: 268

  Lot: 268

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca tango notası, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca tango notası, 34x26 cm

  Lot No: 269

  Lot: 269

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca tango notası, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca ve Fransızca "La Belle ou Tennis", 34x26 cm

  Lot No: 270

  Lot: 270

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Rumca ve Fransızca "La Belle ou Tennis", 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Fransızca tango notası, 34x26 cm

  Lot No: 271

  Lot: 271

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Fransızca tango notası, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] baskı Fransızca "Ça C'est Stamboul" Oriental Fox-Trot notası, 34x26 cm

  Lot No: 272

  Lot: 272

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] baskı Fransızca "Ça C'est Stamboul" Oriental Fox-Trot notası, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Fransızca "Jabababa Alibaba" nota, 34x26 cm

  Lot No: 273

  Lot: 273

  MÜZİK TARİHİ-Constantinople [Stamboul] J. D. Andria Fransızca "Jabababa Alibaba" nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Osmanlı dönemi Constantinople ve Türk kadını görselli Rumca nota, 34x26 cm

  Lot No: 274

  Lot: 274

  MÜZİK TARİHİ-Osmanlı dönemi Constantinople ve Türk kadını görselli Rumca nota, 34x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Osmanlıca "Sahibinin Sesi" plak zarfı, 26x26 cm

  Lot No: 275

  Lot: 275

  MÜZİK TARİHİ-Osmanlıca "Sahibinin Sesi" plak zarfı, 26x26 cm

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Yegah Gazel [Hafız Yaşar Bey] - Hicaz Şarkı Vatanını Unutma [Hafız Yaşar Bey]

Favorite Record, 78'lik, Osmanlıca

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 276

  Lot: 276

  MÜZİK TARİHİ-Yegah Gazel [Hafız Yaşar Bey] - Hicaz Şarkı Vatanını Unutma [Hafız Yaşar Bey] Favorite Record, 78'lik, Osmanlıca TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Yüce Dağ Başında [Nurinnisa Tokgöz] - Sivastan Aldım Bakır [Nurinnisa Toksöz]

Sahibinin Sesi, 78'lik

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 277

  Lot: 277

  MÜZİK TARİHİ-Yüce Dağ Başında [Nurinnisa Tokgöz] - Sivastan Aldım Bakır [Nurinnisa Toksöz] Sahibinin Sesi, 78'lik TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Segah Maye Rumeli Türküsü [Hafız Kemal ve Sadeddin Beyler] - Nigeh-i gülçin-i hasret [Hafız Kemal Bey]

Columbia, 78'lik, Osmanlıca

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 278

  Lot: 278

  MÜZİK TARİHİ-Segah Maye Rumeli Türküsü [Hafız Kemal ve Sadeddin Beyler] - Nigeh-i gülçin-i hasret [Hafız Kemal Bey] Columbia, 78'lik, Osmanlıca TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Haydar Haydar [Perihan Altındağ Sözeri] - Gannili Şuvayye [Perihan Altındağ Sözeri]

Sahibinin Sesi, 78'lik

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 279

  Lot: 279

  MÜZİK TARİHİ-Haydar Haydar [Perihan Altındağ Sözeri] - Gannili Şuvayye [Perihan Altındağ Sözeri] Sahibinin Sesi, 78'lik TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Akşam oldu yine basdı kareler [Hafız Kemal ve Sadeddin Efendiler] - Nigeh-i gülçin-i hasret [Hafız Kemal]

Columbia, 78'lik, Osmanlıca

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 280

  Lot: 280

  MÜZİK TARİHİ-Akşam oldu yine basdı kareler [Hafız Kemal ve Sadeddin Efendiler] - Nigeh-i gülçin-i hasret [Hafız Kemal] Columbia, 78'lik, Osmanlıca TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Sevdası Henüz [Nedime Hanım] - Ruhumda Bahar [Nedime Hanım]

Parlofon, 78'lik

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 281

  Lot: 281

  MÜZİK TARİHİ-Sevdası Henüz [Nedime Hanım] - Ruhumda Bahar [Nedime Hanım] Parlofon, 78'lik TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Benim sevdiceğim [Hafız Aşir] - Leblebi Koydum Tasa [Gülistan-Arab Mehmed]

Odeon Record, 78'lik

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 282

  Lot: 282

  MÜZİK TARİHİ-Benim sevdiceğim [Hafız Aşir] - Leblebi Koydum Tasa [Gülistan-Arab Mehmed] Odeon Record, 78'lik TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Hüseyni Taksim [Neyzen Tevfik] - Kürd Memo Ağa Segah Taksim [Neyzen Tevfik]

Lyrophon Record, 78'lik, Osmanlıca 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 283

  Lot: 283

  MÜZİK TARİHİ-Hüseyni Taksim [Neyzen Tevfik] - Kürd Memo Ağa Segah Taksim [Neyzen Tevfik] Lyrophon Record, 78'lik, Osmanlıca TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Niçün Gördüm [Hafız Burhan Bey] - Feracemin Etekleri [Hafız Burhan]

Columbia, 78'lik

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 284

  Lot: 284

  MÜZİK TARİHİ-Niçün Gördüm [Hafız Burhan Bey] - Feracemin Etekleri [Hafız Burhan] Columbia, 78'lik TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Laz Şarkısı [Hafız Sadeddin Bey] - Laz Havası [Hafız Sadeddin Bey]

Odeon-78'lik

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 285

  Lot: 285

  MÜZİK TARİHİ-Laz Şarkısı [Hafız Sadeddin Bey] - Laz Havası [Hafız Sadeddin Bey] Odeon-78'lik TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • MÜZİK TARİHİ-Tereddüt [Darüttalim-i Musiki] - Atlı Ases Medhali [Darüttalim-i Musiki]

Polydor, 78'lik, Osmanlıca

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 286

  Lot: 286

  MÜZİK TARİHİ-Tereddüt [Darüttalim-i Musiki] - Atlı Ases Medhali [Darüttalim-i Musiki] Polydor, 78'lik, Osmanlıca TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Ermeni Sarrafian Biraderler Fotoğrafhanesi kabin fotoğraf, 18x12 cm

  Lot No: 287

  Lot: 287

  Ermeni Sarrafian Biraderler Fotoğrafhanesi kabin fotoğraf, 18x12 cm

  TLSold
 • EĞİTİM TARİHİ-Edirne Maarif Müdürü Namık Bey'e ait kabin fotoğrafı, Edirne Michalides Fotoğrafhanesi, 17x12 cm

  Lot No: 288

  Lot: 288

  EĞİTİM TARİHİ-Edirne Maarif Müdürü Namık Bey'e ait kabin fotoğrafı, Edirne Michalides Fotoğrafhanesi, 17x12 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Kafkas aile kabin fotoğraf,

Kafkas kıyafetli ve kamalı çocukları ile,

Apollon Fotoğrafhanesi, 20x14 cm

  Lot No: 289

  Lot: 289

  Osmanlı dönemi Kafkas aile kabin fotoğraf, Kafkas kıyafetli ve kamalı çocukları ile, Apollon Fotoğrafhanesi, 20x14 cm

  TLSold
 • Çorum'da fesli beyefendi ve çocukları, 1 Ağustos 1328 tarihli, sadece fotoğraf: 20x14 cm

  Lot No: 290

  Lot: 290

  Çorum'da fesli beyefendi ve çocukları, 1 Ağustos 1328 tarihli, sadece fotoğraf: 20x14 cm

  TLSold
 • Nadir Ermeni M.Dadigozian fotoğrafhanesi kabin fotoğraf, Tekirdağ [RODOSTO]

  Lot No: 291

  Lot: 291

  Nadir Ermeni M.Dadigozian fotoğrafhanesi kabin fotoğraf, Tekirdağ [RODOSTO]

  TLSold
 • Yahudi tüccar Behor Nissim Jerusalmi Tekirdağ antetli, Giresun'a [Kerassunde] kesilmiş fatura, 1906 tarihli, 21x28 cm

  Lot No: 292

  Lot: 292

  Yahudi tüccar Behor Nissim Jerusalmi Tekirdağ antetli, Giresun'a [Kerassunde] kesilmiş fatura, 1906 tarihli, 21x28 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Bozcaada ahalisinden gönüllüyan el-Hac Ahmed ve gönüllüyan Mustafa Efendi'lerin Limni adasına kalebend olarak gönderilmelerine dair karar, 1205 tarihli, 35x26 cm

  Lot No: 293

  Lot: 293

  Osmanlıca Bozcaada ahalisinden gönüllüyan el-Hac Ahmed ve gönüllüyan Mustafa Efendi'lerin Limni adasına kalebend olarak gönderilmelerine dair karar, 1205 tarihli, 35x26 cm

  TLSold
 • Bozcaada'dan Constantinopoli [İstanbul] İtalyan Konsolosluğu'na gönderilmiş İtalyanca evrak, 1903 tarihli, 30x21 cm

  Lot No: 294

  Lot: 294

  Bozcaada'dan Constantinopoli [İstanbul] İtalyan Konsolosluğu'na gönderilmiş İtalyanca evrak, 1903 tarihli, 30x21 cm

  TLSold
 • Keuplu'dan [Bilecik] İtalya'nin Constantinople konsolosluğuna gönderilmiş Fransızca evrak, 1891 tarihli, 28x20 cm

  Lot No: 295

  Lot: 295

  Keuplu'dan [Bilecik] İtalya'nin Constantinople konsolosluğuna gönderilmiş Fransızca evrak, 1891 tarihli, 28x20 cm

  TLSold
 • Keuplu'dan [Bilecik] İtalya'nin Constantinople konsolosluğuna gönderilmiş Fransızca evrak, 1891 tarihli, 30x21 cm

İtalyan konsolosluğu damgalı, Pera.

  Lot No: 296

  Lot: 296

  Keuplu'dan [Bilecik] İtalya'nin Constantinople konsolosluğuna gönderilmiş Fransızca evrak, 1891 tarihli, 30x21 cm İtalyan konsolosluğu damgalı, Pera.

  TLSold
 • R. Istituti Medi Italiani Constantinopoli [İstanbul] 1914 tarihli İtalyanca evrak, 21x14 cm

  Lot No: 297

  Lot: 297

  R. Istituti Medi Italiani Constantinopoli [İstanbul] 1914 tarihli İtalyanca evrak, 21x14 cm

  TLSold
 • Bursa [Brousse] Vice Consulat de France 1901 tarihli Fransızca evrak, 1901 tarihli, 28x22 cm

  Lot No: 298

  Lot: 298

  Bursa [Brousse] Vice Consulat de France 1901 tarihli Fransızca evrak, 1901 tarihli, 28x22 cm

  TLSold
 • Smirne [İzmir] İtalyan Konsolosluğu tarafından 1866 tarihli İtalyanca evrak, 32x24 cm

  Lot No: 299

  Lot: 299

  Smirne [İzmir] İtalyan Konsolosluğu tarafından 1866 tarihli İtalyanca evrak, 32x24 cm

  TLSold
 • Chemin de Fer Jonction Salonique-Constantinople [İstanbul-Selanik Demiryolu] tarafından İtalyan konsolosluğuna yazılan yazı, 1895 tarihli, 27x21 cm

  Lot No: 300

  Lot: 300

  Chemin de Fer Jonction Salonique-Constantinople [İstanbul-Selanik Demiryolu] tarafından İtalyan konsolosluğuna yazılan yazı, 1895 tarihli, 27x21 cm

  TLSold
 • Smyrne [İzmir] A. Tissot & A. Mille ebniye [bina] levâzımatı mağazası fatura, 1892 tarihli, 16x10 cm

  Lot No: 301

  Lot: 301

  Smyrne [İzmir] A. Tissot & A. Mille ebniye [bina] levâzımatı mağazası fatura, 1892 tarihli, 16x10 cm

  TLSold
 • Fransızca Regie Generale de Chemins de Fer et Travaux Publics Soma Panderma [Soma-Bandırma Demiryolu] antetli İtalya'nın İstanbul konsolosluğuna yazılmış evrak, 1911 tarihli, 26x20 cm

  Lot No: 302

  Lot: 302

  Fransızca Regie Generale de Chemins de Fer et Travaux Publics Soma Panderma [Soma-Bandırma Demiryolu] antetli İtalya'nın İstanbul konsolosluğuna yazılmış evrak, 1911 tarihli, 26x20 cm

  TLSold
 • İşgal dönemi Osmanlıca ve Fransızca "Anadolu-Osmanlı Demiryolu" antetli Fransızca yazışma evrakı, askerî kontrol damgası mevcut, 1921 tarihli, 28x22 cm

  Lot No: 303

  Lot: 303

  İşgal dönemi Osmanlıca ve Fransızca "Anadolu-Osmanlı Demiryolu" antetli Fransızca yazışma evrakı, askerî kontrol damgası mevcut, 1921 tarihli, 28x22 cm

  TLSold
 • Osmanlıca ve Fransızca "Anadolu-Osmanlı Demiryolu" antetli Fransızca yazışma evrakı, 1911 tarihli, 28x22 cm

  Lot No: 304

  Lot: 304

  Osmanlıca ve Fransızca "Anadolu-Osmanlı Demiryolu" antetli Fransızca yazışma evrakı, 1911 tarihli, 28x22 cm

  TLSold
 • Koniah [Konya] İtalyan Konsolosluğu İtalyanca yazışma evrakı, 1904 tarihli, 30x24 cm

  Lot No: 305

  Lot: 305

  Koniah [Konya] İtalyan Konsolosluğu İtalyanca yazışma evrakı, 1904 tarihli, 30x24 cm

  TLSold
 • Chemin de Fer Smyrne-Cassaba [İzmir-Kasaba (Turgutlu) Demiryolu] Constantinople antetli Fransızca yazışma evrakı, 1896 tarihli, 27x22 cm

  Lot No: 306

  Lot: 306

  Chemin de Fer Smyrne-Cassaba [İzmir-Kasaba (Turgutlu) Demiryolu] Constantinople antetli Fransızca yazışma evrakı, 1896 tarihli, 27x22 cm

  TLSold
 • Ismidt [İzmit] St. Barbe de Nicomedie Misyoner Augustin antetli 1901 tarihli İstanbul İtalyan Konsolosluğu'na yazılmış evrak, 21x15 cm

  Lot No: 307

  Lot: 307

  Ismidt [İzmit] St. Barbe de Nicomedie Misyoner Augustin antetli 1901 tarihli İstanbul İtalyan Konsolosluğu'na yazılmış evrak, 21x15 cm

  TLSold
 • Misyoner Augustin de L'Assomption Zonguldak [Zongouldagh] antetli 1899 tarihli İstanbul İtalyan Konsolosluğu'na yazılmış evrak, 30x22 cm

  Lot No: 308

  Lot: 308

  Misyoner Augustin de L'Assomption Zonguldak [Zongouldagh] antetli 1899 tarihli İstanbul İtalyan Konsolosluğu'na yazılmış evrak, 30x22 cm

  TLSold
 • Fransızca L. Vitali Constantinople şirketi antetli Constantinople İtalya konsolosluğuna yazılmış 1888 tarihli evrak, 28x22 cm

  Lot No: 309

  Lot: 309

  Fransızca L. Vitali Constantinople şirketi antetli Constantinople İtalya konsolosluğuna yazılmış 1888 tarihli evrak, 28x22 cm

  TLSold
 • İtalyanca otomobil firması FIAT CONSTANTINOPLE antetli 1921 tarihli yazışma döküman, 28x22 cm

  Lot No: 310

  Lot: 310

  İtalyanca otomobil firması FIAT CONSTANTINOPLE antetli 1921 tarihli yazışma döküman, 28x22 cm

  TLSold
 • Amerikan Dodge kamyonları 10 adet fotoğraflı albüm,

Fotoğflar albüm sayfalarına arkalı önlü yapışıktır

  Lot No: 311

  Lot: 311

  Amerikan Dodge kamyonları 10 adet fotoğraflı albüm, Fotoğflar albüm sayfalarına arkalı önlü yapışıktır

  TLSold
 • SELANİK-Selanik St. Athanasse Bulvarı, 1915 tarihli, editör G.Bader

  Lot No: 312

  Lot: 312

  SELANİK-Selanik St. Athanasse Bulvarı, 1915 tarihli, editör G.Bader

  TLSold
 • SELANİK-Selanik Gaz Fabrikası, Birahane görünümü, 1916 tarihli

Rumca ve Fransızca iki dilde yazılı

  Lot No: 313

  Lot: 313

  SELANİK-Selanik Gaz Fabrikası, Birahane görünümü, 1916 tarihli Rumca ve Fransızca iki dilde yazılı

  TLSold
 • SELANİK-Souvenir de Salonique, Makedonyalı güzel

  Lot No: 314

  Lot: 314

  SELANİK-Souvenir de Salonique, Makedonyalı güzel

  TLSold
 • SELANİK-Selanik Olympia Sineması'na propaganda filmi izlemeleri için getirilen Fransız mektep talebeleri

  Lot No: 315

  Lot: 315

  SELANİK-Selanik Olympia Sineması'na propaganda filmi izlemeleri için getirilen Fransız mektep talebeleri

  TLSold
 • SELANİK-Selanik Zeytinlik Kampı'nda askerlerin halka erzak dağıtımı

  Lot No: 316

  Lot: 316

  SELANİK-Selanik Zeytinlik Kampı'nda askerlerin halka erzak dağıtımı

  TLSold
 • SELANİK-Selanik Şamlı'da Bulgar esirler

  Lot No: 317

  Lot: 317

  SELANİK-Selanik Şamlı'da Bulgar esirler

  TLSold
 • SELANİK-Agiou Pavlou Manastırı, editör G.Bader, Selanik

  Lot No: 318

  Lot: 318

  SELANİK-Agiou Pavlou Manastırı, editör G.Bader, Selanik

  TLSold
 • SELANİK-Derviş ve Türk kadını görselli taşbaskı parçalı kartpostal, 1918 tarihli, Selanik

Yahudi editör Jacques Saul

  Lot No: 319

  Lot: 319

  SELANİK-Derviş ve Türk kadını görselli taşbaskı parçalı kartpostal, 1918 tarihli, Selanik Yahudi editör Jacques Saul

  TLSold
 • SELANİK-Selanik Dudular Kilisesi

  Lot No: 320

  Lot: 320

  SELANİK-Selanik Dudular Kilisesi

  TLSold
 • SELANİK-Selanik Constantin Çeşmes, 1916 tarihli, Yahudi editör Tevah Jacoel

  Lot No: 321

  Lot: 321

  SELANİK-Selanik Constantin Çeşmes, 1916 tarihli, Yahudi editör Tevah Jacoel

  TLSold
 • SELANİK-1917 yangın sonrası Selanik'te şehrin görünümü

  Lot No: 322

  Lot: 322

  SELANİK-1917 yangın sonrası Selanik'te şehrin görünümü

  TLSold
 • SELANİK-Selanik Kazancılar Camii [St. Trinite Kilisesi]

  Lot No: 323

  Lot: 323

  SELANİK-Selanik Kazancılar Camii [St. Trinite Kilisesi]

  TLSold
 • SELANİK-Selanik Nikis Bulvarı, 1917 tarihli

  Lot No: 324

  Lot: 324

  SELANİK-Selanik Nikis Bulvarı, 1917 tarihli

  TLSold
 • SELANİK-Selanik Constantin Bulvarı'nde ayakkabı boyacıları, 1917 tarihli

  Lot No: 325

  Lot: 325

  SELANİK-Selanik Constantin Bulvarı'nde ayakkabı boyacıları, 1917 tarihli

  TLSold
 • SELANİK-Selanik taşbaskı parçalı kartpostal

  Lot No: 326

  Lot: 326

  SELANİK-Selanik taşbaskı parçalı kartpostal

  TLSold
 • Ayasofya Camii'den kolera salgını, Bulgar baskısı kartpostal

  Lot No: 327

  Lot: 327

  Ayasofya Camii'den kolera salgını, Bulgar baskısı kartpostal

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Manastır'da askerler eğitimde, 

Postadan geçmiş, önden pullu ve damgalı

  Lot No: 328

  Lot: 328

  Osmanlı dönemi Manastır'da askerler eğitimde, Postadan geçmiş, önden pullu ve damgalı

  TLSold
 • Halep Otel Parc ve Marie Brizard Likörleri taşbaskı reklam kartpostalı

  Lot No: 329

  Lot: 329

  Halep Otel Parc ve Marie Brizard Likörleri taşbaskı reklam kartpostalı

  TLSold
 • Birinci Cihan Harbi sırasında 1917 tarihinde Halep çarşısı

  Lot No: 330

  Lot: 330

  Birinci Cihan Harbi sırasında 1917 tarihinde Halep çarşısı

  TLSold
 • Birinci Cihan Harbi sırasında Halep'te hayat

  Lot No: 331

  Lot: 331

  Birinci Cihan Harbi sırasında Halep'te hayat

  TLSold
 • Birinci Cihan Harbi sırasında Halep'de 53. Fırka'da 162. Alay'da Osmanlı Ordusu'nda görev yapan bir asker tarafından Dersaadet'e yollanan Halep saat kulesi kartpostalı, postadan geçmiş, 

Makriköy'de [Bakırköy] Daire Müdürü Memduh Bey'e gönderilmiş, 1332 tarihli

  Lot No: 332

  Lot: 332

  Birinci Cihan Harbi sırasında Halep'de 53. Fırka'da 162. Alay'da Osmanlı Ordusu'nda görev yapan bir asker tarafından Dersaadet'e yollanan Halep saat kulesi kartpostalı, postadan geçmiş, Makriköy'de [Bakırköy] Daire Müdürü Memduh Bey'e gönderilmiş, 1332 tarihli

  TLSold
 • 1935 Hatay Dörtyol sporcuları Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında

  Lot No: 333

  Lot: 333

  1935 Hatay Dörtyol sporcuları Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında

  TLSold
 • Galatasaray Kulübü 1947 tarihli eşya piyangosu, 15x10 cm

  Lot No: 334

  Lot: 334

  Galatasaray Kulübü 1947 tarihli eşya piyangosu, 15x10 cm

  TLSold
 • Osmanlıca 1928 tarihli İstanbullu bir tüccara ait telgraf kayıt defteri, 50 s., 14x19 cm

Telgraf yazışmaları ağırlıklı olarak ticari mahiyet taşımakta olup, dönemin azınlık tüccarları ile de telgraflaşmalar mevcuttur.

  Lot No: 335

  Lot: 335

  Osmanlıca 1928 tarihli İstanbullu bir tüccara ait telgraf kayıt defteri, 50 s., 14x19 cm Telgraf yazışmaları ağırlıklı olarak ticari mahiyet taşımakta olup, dönemin azınlık tüccarları ile de telgraflaşmalar mevcuttur.

  TLSold
 • İkinci Meşrutiyet'in ilanı ve Meclis-i Ayan ile Meclis-i Mebusan'ın açılması münasebetiyle tedavülde olan Posta ve Telgraf pulları, 

Meclis-i Mebusan Baş Kâtibi Feridun Bey'e verilmiş, Kanun-ı Evvel 1324 tarihli,

21x17 cm

  Lot No: 336

  Lot: 336

  İkinci Meşrutiyet'in ilanı ve Meclis-i Ayan ile Meclis-i Mebusan'ın açılması münasebetiyle tedavülde olan Posta ve Telgraf pulları, Meclis-i Mebusan Baş Kâtibi Feridun Bey'e verilmiş, Kanun-ı Evvel 1324 tarihli, 21x17 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Postaları" Açık Muharebe Varakası Antiye
Belçika Gent'e [Gand] gönderilmiş, postadan geçmiş

  Lot No: 337

  Lot: 337

  Osmanlıca "Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Postaları" Açık Muharebe Varakası Antiye Belçika Gent'e [Gand] gönderilmiş, postadan geçmiş

  TLSold
 • Avusturya'dan Smyrna [İzmir'e] gönderilmiş antiye, Nisan 1894 tarihli

  Lot No: 338

  Lot: 338

  Avusturya'dan Smyrna [İzmir'e] gönderilmiş antiye, Nisan 1894 tarihli

  TLSold
 • Osmanlı İmparatorluğu döneminin Sarayın meşhur müzik aletleri satıcısı A.Comendinger damgalı Avusturya'dan Constantinople [İstanbul'a] gönderilmiş antiye, 1894 tarihli

  Lot No: 339

  Lot: 339

  Osmanlı İmparatorluğu döneminin Sarayın meşhur müzik aletleri satıcısı A.Comendinger damgalı Avusturya'dan Constantinople [İstanbul'a] gönderilmiş antiye, 1894 tarihli

  TLSold
 • Osmanlıca Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye Postaları Midilli'den Bremen'e yollanmış antiye, 1903 tarihli

  Lot No: 340

  Lot: 340

  Osmanlıca Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye Postaları Midilli'den Bremen'e yollanmış antiye, 1903 tarihli

  TLSold
 • Osmanlıca Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye Postaları Almanya Berlin'e yollanmış antiye, 1905 tarihli

  Lot No: 341

  Lot: 341

  Osmanlıca Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye Postaları Almanya Berlin'e yollanmış antiye, 1905 tarihli

  TLSold
 • Osmanlıca Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye Postaları İstanbul'dan [Şehir] Kadıköyü'nde Onsekizinci Daire-yi Belediye kalemi Ata Bey'e gönderilmiş antiye, 1325 tarihli

  Lot No: 342

  Lot: 342

  Osmanlıca Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye Postaları İstanbul'dan [Şehir] Kadıköyü'nde Onsekizinci Daire-yi Belediye kalemi Ata Bey'e gönderilmiş antiye, 1325 tarihli

  TLSold
 • Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye Postaları Smyrne [Alsancak'tan] Almanya Freiburg'a gönderilmiş antiye

  Lot No: 343

  Lot: 343

  Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye Postaları Smyrne [Alsancak'tan] Almanya Freiburg'a gönderilmiş antiye

  TLSold
 • Rum Meyaxatos Pera Constantinople antetli Çekoslavakya'ya gönderilmiş zarf, "Beyoğlu-Pera" damgalı, 1922 tarihli, 17x14 cm

  Lot No: 344

  Lot: 344

  Rum Meyaxatos Pera Constantinople antetli Çekoslavakya'ya gönderilmiş zarf, "Beyoğlu-Pera" damgalı, 1922 tarihli, 17x14 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Nasrullah Beyzade Kadem Amasya antetli Samsun'a gönderilmiş postadan geçmiş zarf, 16x12 cm

  Lot No: 345

  Lot: 345

  Osmanlıca Nasrullah Beyzade Kadem Amasya antetli Samsun'a gönderilmiş postadan geçmiş zarf, 16x12 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Erzurumlu Hacı Kurban-zade Yozgad antetli Samsun'a gönderilmiş postadan geçmiş zarf, 15x12 cm

  Lot No: 346

  Lot: 346

  Osmanlıca Erzurumlu Hacı Kurban-zade Yozgad antetli Samsun'a gönderilmiş postadan geçmiş zarf, 15x12 cm

  TLSold
 • Osmanlıca İslam-zade Hafız Mehmed Constantinople antetli Kastamonu'ya gönderilmiş postadan geçmiş zarf, 14x11 cm

  Lot No: 347

  Lot: 347

  Osmanlıca İslam-zade Hafız Mehmed Constantinople antetli Kastamonu'ya gönderilmiş postadan geçmiş zarf, 14x11 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi "Kamer", "Gıyaseddin Kağıdı", "Arslan Kağıdı", "Türkmen Kağıdı", "Mısır Kağıdı", "Edirne Hatırası" "Jöntürk Kağıdı" gibi muhtelif sigara kağıdı markalarına ait 135 adet sigara kağıdı lotu

  Lot No: 348

  Lot: 348

  Osmanlı dönemi "Kamer", "Gıyaseddin Kağıdı", "Arslan Kağıdı", "Türkmen Kağıdı", "Mısır Kağıdı", "Edirne Hatırası" "Jöntürk Kağıdı" gibi muhtelif sigara kağıdı markalarına ait 135 adet sigara kağıdı lotu

  TLSold